kunstbus
Dit artikel is 20-10-2008 voor het laatst bewerkt.
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

Paul Joostens

Belgisch schilder, dichter en objectkunstenaar, 18.06.1889 Antwerpen - 24.03.1960 aldaar

Leerling aan Academie en Hoger Instituut te Antwerpen. In 1910 debuut met impressionistische doeken. Bevriend met Van Ostaijen en behoorde al tijdens de Eerste Wereldoorlog tot de Avant-gardebeweging in Antwerpen met kubistische en abstracte werken. Na 1925 opnieuw figuratief werk. (Summa)

Hij behoorde met Lacasse en Servranckx tot de eerste generatie niet-figuratieve kunstenaars in België. Daarna, onder invloed van het kubisme, maakte hij sterk constructivistisch werk, vaak met religieuze motieven. Hij realiseerde ook dadaïstische objecten en zogeheten Poezeloezen. In zekere zin kan hij gezien worden als voorloper van Junk en popart. (25 eeuwen 362)

Biografie
Paul Joostens werd geboren in een Antwerps Franstalig bourgeois milieu en wilde eerst architect worden, maar na zijn studies aan de academie sloot hij zich aan bij de Antwerpse avantgardekunstenaars.

Rond 1916 schilderde hij kubistisch en vanaf 1919 maakte hij dadaïstische abstracte collages en objecten van wegwerpmaterialen. Hij publiceerde in 1922 een dadatekst, "Salopes ou le quart heure de rage au soleil". Zijn vrienden in die jaren waren de dichter Paul Van Ostaijen en de gebroeders Jespers. Samen stichten ze "De bond zonder gezegeld papier"

Rond 1925 keerde hij de avantgarde de rug toe, brak met zijn vrienden en schiep een eigen stijl, de "Joostens gotiek". Geïnspireerd door Hans Memling en andere Vlaamse primitieven schilderde hij talloze madonna's en religieuze taferelen. Daarnaast schilderde en tekende hij ook sensuele kindvrouwtjes uit de Antwerpse volksbuurten "Poezeloezen", een thema dat hem gans zijn leven obsedeerde. Hij maakte reeksen fotocollages en schreef poëzie, dagboeken en andere teksten die meestal ongepubliceerd bleven.

In de vijftiger jaren hernam hij zijn dadaïstische assemblages. Zijn temperamentvol karakter voerde hem in een isolement dat hij uitdrukte in duistere houtskooltekeningen. Hij stierf vereenzaamd in het Stuyvenberg Gasthuis te Antwerpen. Pas na zijn dood kreeg hij in 1976 een retrospectieve in het ICC in Antwerpen.
- (gouache, aquarel en potlood op papier, 87x89, privé-verzameling
Het futurisme heeft in België weinig kunstenaars aangesproken. Een uitzondering is Jules Schmalzigaug die zich de esthetiek en de ideologie van het futurisme volledig heeft eigen gemaakt. Hij ontwikkelt zijn stijl in Parijs en Venetië, en vanaf 1914 in Nederland, zodat hij in Antwerpen onbekend en miskend blijft.
In 1912 kan men in België met de Italiaanse futuristen Balla, Severini, Carrà en Boccioni kennismaken op een tentoonstelling georganiseerd door de Brusselse Galerie Giroux. Vanaf 1917 treft men bij enkele Antwerpse kunstenaars sporen aan van het futurisme. Vergeleken bij de werken van Schmalzigaug, hebben Floris Jespers en Paul Joostens, Prosper de Troyer en Jozef Peeters het futurisme slechts op een vluchtige wijze in hun stijl opgenomen.
Haven van Jespers en Feest van Joostens getuigen van deze futuristische invloed op de Antwerpse modernisten. Paul van Ostaijen verdedigt hun vernieuwde kunst in Het mishandelde Vlaanderen, waar 'stromingen die al enkele jaren in den vreemde minstens gedeeltelijk burgerrecht verkregen hebben, nog onbarmhartig voor zwans gehouden worden' (Verzameld werk, p. 505).
Deze moderne Europese kunststromingen vat hij samen in de term expressionisme. Hij stimuleert de evolutie van Oscar en Floris Jespers en van Paul Joostens van het impressionisme naar een vernieuwende kunst die gebaseerd is op de verwerking van kubisme, futurisme en Duits expressionisme.
De verworven vrijheid van plastische expressie, en de vernietiging van de solide vorm en de figuratieve beeldtaal, komen goed tot uiting in deze werken. Het beeld lijkt versplinterd door de krachtige beweging. Felle kleurencontrasten, elkaar kruisende stuwende richtingen en een chaotische compositie staan in functie van de weergaven van de dynamische sensatie. (exp 100)

. De revolutionair, 1920, illustratie in ça ira, 6 september 1920, privé-verzameling


Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.

Pageviews vandaag: 20.