kunstbus
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

Paula Modersohn-Becker

Duitse schilderes, 08.12.1876 Dresden - 20.11.1907 Worpswede,

Ondanks het feit dat niemand wat in haar werk zag, werkte ze als een bezetene en wordt nu als een belangrijk voorloopster gezien van het Duitse expressionisme. Ze moest opboksen tegen de heersende romantische schilderopvattingen en tegen de hevige vooroordelen jegens vrouwen, die geringschattend 'Malweiber' werden genoemd. Zowel haar figuratieve voorstellingen als haar stillevens vertonen een krachtige, decoratieve, lijn, die felle kleuren als groenblauw en geelrood omsluit. Haar werk is sterk gebonden aan het land en de plattelandsbevolking van Noord-Duitsland.

1888 Verhuist met het gezin naar Bremen.
1892 Woont een half jaar in Engeland.
1893-1895 Studeert aan een kweekschool voor vrouwen in Bremen.
1896-1898 Bezoekt de school voor Teken- en Schilderkunst van de Verein Berliner Artistinnen.

Voor de eeuwwisseling ontstond in Worpswede, een dorpje boven Bremen, net als in Barbizon en in Bergen een kunstenaarskolonie. Kunstenaars, die daar het zware leven van de boeren en veenarbeiders wilden schilderen en min of meer verheerlijkten. Paula becker ging er als jong meisje in 1897 les nemen bij Fritz Mackensen. Deze kolonie werd tegen het einde van de 19e eeuw door een aantal kunstenaars gesticht uit protest tegen het wetenschappelijke leven in de grote stad. Paula leerde hier haar man Otto kennen, met wie ze in 1901 trouwde. Otto was ook een van de oprichters van de kolonie.

De overeenkomsten met de intenties van Smits' isolement in de Kempen en van de Latemse kunstkolonie zijn ook duidelijk. Het hoeft dan ook niet te verwonderen dat we in het werk van Paula Modersohn-Becker gelijkaardige motieven en benaderingen vinden als bij de Vlaamse kunstenaars die vanuit een zelfde inspiratie werken. In hun sobere eenvoud bezitten de landschappen van Paula Becker een sterke uitdrukkingskracht en een zwaarmoedige stemming. Het zijn eerder karakterstudies van het landschap dan impressionistische studies van de natuurverschijning. Elke vorm van oppervlakkige bravoure is eruit geweerd. Naast landschappen schildert Paula Modersohn-Becker vele portretten van de dorpsbewoners en van zichzelf. In deze portretten toont ze de figuren gewoonlijk in profiel of nagenoeg frontaal. Door de strakke vorm en de schematische vereenvoudiging verleent ze aan het zelfportret uit 1900 een indringende kracht die doet denken aan maskers en iconen.

1899 Tentoonstelling in de Bremer Kunsthalle.

Paula Mendersohn-Becker wilde meer dan de kunstenaars van Worpswede en vertrok daarom van tijd tot tijd naar Parijs, waar zij onder de indruk kwam van schilders als gauguin en Cézanne en van gogh.

1900 Gaat naar Parijs om te studeren aan de Academie Colarossi en de Ecole des Beaux Arts.
Leert Emil Nolde en R.M. Rilke kennen. Haar man, de schilder Otto Modersohn, en zij raakten zeer bevriend met de dichter R.M. Rilke, die in 1909 Requiem für eine Freundin tot haar gedachtenis schreef.

1901 Trouwt met Otto Modersohn en vestigt zich in Worpswede.
1903 Tweede reis naar Parijs; bezoekt het atelier van Rodin.
1905 Verblijf in Parijs waar ze aaan de Academie Julian studeert.
Bezoekt in 1906 voor de laatste maal Parijs en keert in het voorjaar van 1907 terug naar Worpswede. Tijdens dit verblijf te Parijs (1906) onderging zij de invloed van Gauguin.

Toen ze zwanger werd, ging ze terug naar Worpswede waar ze luttele dagen na de bevalling van haar dochter Mathilde overleed aan een embolie.

Na haar dood trof Otto met een vriend in haar Parijse atelier honderden voor hem totaal onbekende doeken aan.

In de nazi-tijd werden veel van haar werken tot entartete-kunst verklaard; veel van haar werk werd daarom vernietigd. Via brieven en dagboekfragmenten ontstaat een beeld van deze bijzondere vrouw en kunstenaar.

Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.