kunstbus
Dit artikel is 20-04-2008 voor het laatst bewerkt.
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

Peintre-Maudit

Peintre Maudit

peintre maudit (verdoemd schilder).
Kunstenaar die weigert te maken wat het publiek van hem verlangt en op zoek is naar zuiverheid en oude waarden.

Het spreken over arme en miskende kunstenaars is in de loop der tijd een haast vanzelfsprekend ritueel geworden, dat men behoort uit te voeren bij grote kunstenaars. Daartoe behoort Rembrandt, maar ook Van Gogh, die anders dan de zeventiende-eeuwse meester inderdaad nauwelijks iets verkocht heeft. Hij was, om een gangbare opvatting aan te halen, 'het typische voorbeeld van de grote profeet-kunstenaar, die dusdanig onder de bekrompen maatschappij geleden heeft dat zelfmoord de enige uitkomst leek'. Zelf was hij ook zeer gesteld op deze romantische notie van de peintre maudit, de kunstenaar die de publieke opinie en de kunsthandelaren per definitie tegen zich had.

Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.


Er is nog niet op dit artikel gereageerd.

Pageviews vandaag: 63.