kunstbus
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

Peter Doig

Engelse schilder,

Doig geldt als één van de belangrijke kunstenaars die de actuele schilderkunst - specifiek het klassieke landschapsgenre - nieuw leven inblazen. Alles in het werk van Doig straalt een groot vertrouwen uit in het medium schilderen - de meer dan mansgrote formaten, het vervreemdende kleurgebruik, het doorwerkte oppervlak, de aandacht voor details en niet in de laatste plaats de keuze voor het genre landschap.

Peter Doig werd in 1959 in Edinburgh (Scotland) geboren en groeide op op Trinidad en Canada. Op zijn 18e verhuisde hij naar London, studeerde achtereenvolgens aan de Wimbledon School of Art (1979-80), de St. Martin's School of Art (1980-83) en - na een tijdelijke terugkeer naar Canada - op de Chelsea School of Art (1989-90). Aansluitend won hij de Whitechapel Artists Award (1990), waarna zijn eerste museale presentatie volgde.

In 1993 verwierf hij met een doek getiteld Blotter de 1e prijs in de 18e John Moores Exhibition in de Walker Art Gallery in Liverpool. In 1994 werd Doig genomineerd voor de prestigieuze Turner Prize, de belangrijkste kunstprijs in Engeland waardoor hij internationale bekendheid verwierf.

Doig was begin jaren negentig met zijn grootschalige, ouderwets doorwerkte landschappen en pastorale thematiek een vreemde eend in de bijt in het Londen waar de Young British Artists, Damien Hirst voorop, flink aan de weg timmerden. Inmiddels wordt Doig in één adem genoemd met hedendaagse figuratieven zoals Luc Tuymans en Neo Rauch die overtuigend gestalte geven een aan een nieuw-symbolistische schilderkunst. Deze iconische schilderkunst ontzegt het beeld niet werkelijk zijn figuratieve betekenis, maar biedt zeker geen één op één relatie met de zichtbare wereld. Fotografie en film zijn voor deze kunstenaars belangrijke bronnen waaruit ze vrijelijk putten. Ze onderkennen de suggestief-verhalende kracht en onderhuidse spanning van een goedgekozen filmstill of foto.

Men heeft bij Doig vaak de sensatie het werk al eerder gezien te hebben. Zijn doeken refereren aan bestaande beelden, opgeslagen in ons collectieve geheugen. Doig put uit zijn persoonlijke beeldarchief van plaatjes uit kranten en tijdschriften, platenhoezen, foto's uit zijn familiealbum, ansichtkaarten etc. Vaak bewerkt hij deze bestaande beelden door ze (deels) in te schilderen, een fotokopie ervan weer te kopiëren of meerdere fragmenten te collageren. Hierdoor ontstaan nieuwe beelden die als leidraad dienen bij het construeren van zijn geënsceneerde landschappen, waarin Doig alles met elkaar verweeft - autobiografische elementen (Pond Life), een sequentie van een horrorfilm (Canoe-Lake), de tragische levenswandel van een popidool (100 Years Ago).

Met het werken in reeksen in uiteenlopende stijlen heeft Doig een beperkt aantal onderwerpen en motieven in de loop der jaren steeds verder uitgediept: een kano met een levenloze figuur op een spiegelend wateroppervlak en de Concrete Cabin, een hoogtepunt uit de modernistische architectuur (Unité d'Habitation van Le Corbusier). In het werk van Doig is vrijwel altijd sprake van menselijke aanwezigheid of sporen daarvan. Opvallend is dat het centrale motief - een in zichzelf verzonken man op het ijs, een verlaten huis, of vervallen modernistisch complex - vaak schuil laat gaan achter een waas van sneeuwvlokjes, dicht gebladerte, grillige takken of een netwerk van witte verfsporen. Zo weet Doig steeds wisselende, maar altijd onbestemde atmosferen op te roepen. Spiegelingen in het water en geheimzinnig-donkere partijen onder de horizon verleiden de blik nog verder door de goed geregisseerde chaos van kleurige stippen, strepen en lijnen. Alsof de kunstenaar al schilderend van zijn spoor is geraakt, zichzelf bewust heeft verloren in de materie.

In zijn verdichte, atmosferische landschappen verbindt Doig de melancholie van verre einders, van een spiegelend wateroppervlak en minuscule figuren die het landschap haar overtreffende schaal verlenen, met de suggestieve kracht en de onderhuidse spanning van een filmstill.

Zie ook essay Catherine Grenier en essay Paula van den Bosch


Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.