kunstbus
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

Peter StruyckenNederlandse beeldhouwer, computerkunstenaar, glasschilder, monumentaal kunstenaar (keramiek), omgevingskunstenaar, schilder, tekenaar van landschappen non-figuratief, geboren 5 januari 1939 in Den Haag.

Peter Struycken studeerde van 1957 tot 1962 aan de Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten (Den Haag).

Sinds 1963 houdt Peter Struycken zich vooral bezig met het systematisch onderzoek naar kleuren en vormen.

In 1964 werd hij als docent aangesteld aan de kunstacademie in Arnhem. Op deze academie was hij mede-oprichter van de afdeling Monumentaal Nieuwe Stijl, waar studenten werden opgeleid in het integreren van kunst in architectuur en stedenbouw.

Peter Struycken werd in 1966 onderscheiden met de Sikkensprijs voor zijn bijdragen aan het kleuronderzoek.

1968 Ruimte met procesmatig veranderende lichtkleur in wisselwerking met geschilderde kleur. Tentoonstelling ENVIRONMENTS te Utrecht door F. Haks.

1968/1969 Volgt cursus computermuziek (G. Koenig) en ALGOL aan het Instituut voor Sonologie van de Rijks Universiteit te Utrecht.

1969 Introduceert de computer als hulpmiddel voor zijn vrije- en gebonden werk. Hij begon dit apparaat als hulpmiddel te gebruiken om ingewikkelde vorm- en kleurveranderingsprocessen te kunnen analyseren en ontwerpen. Sinds die tijd vormt dat apparaat een essentieel onderdeel van zijn onderzoek naar het in beeld brengen van structuren.
Zijn werk moet op een logische manier tot stand komen, ondubbelzinnig en controleerbaar zijn om inconsequenties te vermijden. Met behulp van de computer kan Struycken aan zijn kunstwerken een onderliggende structuur geven. Vanuit die structuur ontstaat dan een veelheid aan vormen, kleuren en processen die in al hun verscheidenheid toch diezelfde onderliggende structuur gemeen hebben.
Struyckens werk kan tal van vormen aannemen: schilderijen, tekeningen, ruimtelijke vormen, film, video, vormgeving van binnen- en buitenruimtes vaak met behulp van licht, enz.

Werkzaam in Den Haag 1969 - 1970

1970/1973 Procesmatig veranderende plafondverlichting met Rode, Groene en Blauwe TL-lampen in de ontslakkingskelder van de N.V. Afvalverwerking Rijnmond te Rotterdam.

1971 'Geluid <-> Kijken' Dynamische computerstructuur via ponsband + geluid;

Tentoonstelling in het Stedelijk museum Amsterdam.

Dynamisch lichtwerk met schakelband voor het veranderen van lichtstanden, Groninger Museum. Eerste film + tekening z/w op basis van twee elementen. Gemaakt voor Tv-uitzending door F. Haks in opdracht van de stichting 'Openbaar Kunstbezit'.

1974 Eenmanstentoonstelling bij Galerie swart met Films Afstra 1,2,3,4 + bijbehorende tekeningen.

1975/1984 Werkt op een computergestuurde kleurenbeeldbuis en genereer veranderende kleurbeelden genereren in samenwerking met de T.H. Delft/ afdeling Elektrotechniek, C. Wissenburg en de afdeling Garphics Group, G. van der Wal.

1976 DISP kleurenvideotape 15'. Bezit Museum Bouymans van Beuningen.
1976 VLOEI kleurenvideotape 3'. Bezit Museum Boymans van Beuningen.

Field 40, 1979/80
16 kleurenfoto's, 42 x 40,5 cm
Deze zestien vierkante kleurenfoto's zijn systematisch gerangschikt in een groter vierkant. De basis van dit werk wordt gevormd door de uit licht opgebouwde vormen die zijn samengesteld uit wisselende configuraties van kleine kleurvlakjes. Het zestiendelige werk is een fotografische registratie van een aantal beelden die een, volgens het computerprogramma 'Field' geprogrammeerde, kleurentelevisie uitzond. Dit programma, dat een wederzijdse beïnvloeding van kleuren voorschreef, zette een proces in gang dat uiteindelijk leidde tot een totale aanpassing van de kleuren in een eenkleurig veld. De werken, die Struycken met behulp van 'Field' realiseerde, geven zeer uiteenlopende visuele resultaten te zien. Afhankelijk van de onderliggende structuur veranderen de kleurenconfiguraties van schoksgewijs tot zeer geleidelijk. Tot die laatste categorie behoort dit werk, waarin de verschillende momenten, hoewel nooit gelijk, een visueel verwant beeld opleveren.


Werkzaam in Gorinchem 1981 - 1991

Naast zijn vele monumentale werken (o.a. Arnhem en Nijmegen) ontstond in 1981 een serie postzegels met de afbeelding van koningin Beatrix. Het portret is hierbij vormgegeven door grove punten.

1981/1982 Eerste continue veranderend kleurprogramma FOT20H. In 1989 als 'stand alone' machine overgedragen aan het Groninger Museum.

1982 'Het Eind is Zoek'; een Tv-film door Raymond Le Gue over zijn werk met computergegenereerde beelden. Uitzenddatum 1982-10-26 DOCID: 62525.

1983/1986 Procesmatig veranderende plafondverlichting van de grote zaal in het Muziektheater te Amsterdam. In samenwerking met D. Groot/computersturing. Architecten: C. Dam/W. Holzbauer.

In 1984 werd de kunstenaar benoemd tot ridder in de orde van Oranje-Nassau.

1984 Continue veranderende 3-schermen projectie Museum Groningen van computer gegenereerde beelden.

1984/1992 Procesmatig veranderende gangverlichting IN het Ministerie voor Verkeer en Waterstaat, Plesmanweg. I.s.m. D. Groot/computersturing. Architecten: C. van der Hoeven/ K. Rosdorff.

1987 Procesmatig veranderende kleurverlichting en daglichtfiltering in de Burgerzaal van het Koninklijk Paleis op de Dam te Amsterdam. Tentoonstelling CENTURY '87.

1987/1988 Procesmatig veranderend toneelbeeld met gekleurd licht voor dansvoorstelling CHANGE (Krisztina de Châtel).
1988/1989 Filmserie PPW films, kleur, 16mm 3' ieder (plm 10 stuks). Bezit Film Museum, Amsterdam
1989 Procesmatig veranderend televisiebeeld als 'stand alone' machine in hal van de VARA, Heuvellaan te Hilversum. I.s.m. F. Teunissen van Manen/computersturing. Werk thans in bezit van het Groninger Museum.
1989/1991 Computergegenereerde film van 70 min. en 4 films van 4 min. als toneelbeeld voor de dansvoorstelling TRUE COLOUR van Karin Post voor choreografieën van Ted Brandsen, Pauline Daniels, Hans van Manen en Karin Post.
1992 Toneelbeeld voor de choreografie van 'SET GO' van Karin Post in het Spring Dance-festival te Utrecht. Veranderende gekleurde toneelverlichting in wisselwerking met daarop afgestemde gekleurde decors en kostuums.

1992/1993 Arcadeverlichting voor het Nederlands Architectuurinstituut te Rotterdam In samenwerking met F. en M. van Manen Computersturing. Architect: J. Coenen.
De arcade van het Nederlands Architectuurinstituut is ruim 170 meter lang en is verdeeld in twintig portalen die van elkaar gescheiden zijn door de betonnen schijven waarop het archief gedeelte van het gebouw rust. Het kunstwerk van Struycken bestaat uit een steeds veranderende gekleurde verlichting van de portalen. Deze voortdurende veranderingen zijn mogelijk gemaakt dankzij speciaal ontwikkelde besturings software met bijbehorende hardware. Iedere tien minuten berekent het programma een nieuwe kleurverdeling in de arcade. Tien minuten is lang genoeg voor een wandelaar in de arcade om de ervaring van kleur en ruimte op zich in te laten werken. De wandelaar, de passerende fietser en automobilist krijgen een momentopname te zien van het in de tijd veranderende kleurbeeld.

1992/1993 Toneelverlichting met speciaal ontworpen computergestuurd lichtkleur-aramtuur, voor dansproductie TWINE van K. Post met choreografieën van K. Post, P. Rogie, D. v.d. Post en drie 'entre-acts'; act1, act2, act3 (5') In samenwerking met F. en M. van Manen/elektrotechniek.
1993/1994 Toneelverlichting en decor voor het dansstuk TAKE van K. Post met computergegenereerde lichtkleurveranderingen in wisselwerking met een in verfkleur geschilderd decor en kostuums.
1993/1996 Computergestuurd en permanent veranderend lichtkleurwerk van 2 x 20 m - in het auditorium van het hoofdkantoor van V.S.B groep te Utrecht. I.s.m. F. en M. van Manen/ computersturing. Architect P. Vermeulen.
1995/1996 Verlichting van de concertzaal en een plafondverlichting in het 'Kunsten-Cluster' te Tilburg. I.s.m. M. van Gelder/ toneelverlichting. Architect: J.Coenen
1996 Deelname met een dynamisch werk op internet aan de tentoonstelling: 'Under Capricorn' in het Stedelijk Museum in Amsterdam. In samenwerking met F. van Manen geluid en internetprogrammering.
1997/1998 Real Time dynamisch computerwerk BLOCKS. Voor permanente opstelling in de erezaal van het Gemeente Museum Den Haag. In samenwerking met Ir. D. Dekkers / computerprogrammering.
1997/1998 'Screensaver' met permanent veranderende beelden op plm. 2000 computers van bank Mees Pierson, Amsterdam. In samenwerking met D.Dekkers/ computerprogramma.
1997/1999 Dynamische veranderende kleur-verlichting voor schermen van 9x25 m voor het MCL aan de ringweg in Leeuwarden. Elektronica en computersturing, M. en F. van Manen. Architect: A.Bonnema.
1998 Deelname aan tentoonstelling 'Sporen van Wetenschap in Kunst' van W.Beeren in de Koninklijke Academie van Wetenschappen in het Trippenhuis in Amsterdam met een plafondprojectie van een computergestuurde, dynamische kleurruimte. Computerprogramma/ Ir. D. Dekkers
1998 Computergestuurde projectie voor een concert door Emmy Verhey: 'Synergie der Kunsten', georganiseerd door Twijnstra Gudde te Amersfoort.
1998 Deelname aan 'SPEED' met computer gegenereerde beelden van het LOOS-Tijdkring-Festival . Muziek: P. van Bergen
1999 Autonome beeldversie voor televisie bij 'PROMETHEUS' van Skrjabin / computerprogramma Ir. D. Dekkers. Uitzending door de NOB op 26 oktober 1999
1999 'Life' uitvoering van 'PROMETHEUS' met projectie onder leiding van dirigent Gergiev in de Doelen in Rotterdam.
2000 Ontwerp voor permanente, computergestuurde figuratie voor de gevel van het KPN-kantoor te Rotterdam. I.s.m. Ir.D.Dekkers, computertechniek. Architect Renzo Piano.

Oeuvreprijs van het Fonds voor Beeldende Kunsten (2002)

2003 Veranderende gekleurde verlichting in wisselwerking met verf-kleur voor de tentoonstelling 'NEO' van F.Haks in het Centraal Museum te Utrecht. Lampentechniek en computersturing: M. en F. van Manen

2003/2004 Voor dansvoorstelling 'CEL' van DANCE WORKS Rotterdam met choreografie van Ton Simons en muziek van Xenakis, 9 'real time' computergegenereerde projecties. Computerprogramma: Ir.D.Dekkers

Overzichtstentoonstellingen van het werk van Peter Struycken vonden onder meer plaats in Rotterdam en Groningen.

Afwisseling en verandering van kleur in ruimte en tijd staan in het werk van Struycken centraal. Hij genereert op basis hiervan met een computer structuren die in principe een onbegrensde uitgebreidheid hebben, zowel in ruimte als in tijd. Dat maakt het praktisch mogelijk kleurgeving te ontwerpen voor objecten, zowel twee- als driedimensionaal en voor architectonische ruimten in iedere graad van detaillering, uitgebreidheid en complexiteit. Voor dynamische werken gebruikt hij computergestuurd licht.

Schilderijen, tekeningen, beelden, video's en computergestuurde lichtwerken zijn is in Nederland te vinden in de grote musea voor hedendaagse kunst waar hij ook een of meerdere malen eenmanstentoonstellingen had. Van hem zijn meer dan 100 werken van gebonden kunst gerealiseerd, variërend van de permanente koninginnezegel tot grote tegelwerken in architectuur. Zijn dynamische werken lopen uiteen van computer gestuurde televisiewerken tot veranderende gekleurde verlichting voor gebouwen, dansvoorstellingen en een fontein.

22 september 2007 - 2 december 2007 in het Groningermuseum: P. Struycken. Het digitale paradijs
Peter Struycken behoort sinds de jaren zestig tot de meest prominente kunstenaars in Nederland. Zijn vrije werk is ruim vertegenwoordigd in bijna alle belangrijke musea voor moderne kunst. Daarnaast heeft hij honderden werken in opdracht gemaakt, waaronder grote monumentale projecten, kleurpaletten voor uiteenlopende toepassingen, en de permanente Koninginnezegel van de KPN.
Het zwaartepunt van de tentoonstelling ligt bij het opdrachtgebonden werk van Struycken.
Bij de tentoonstelling verschijnt een publicatie die alle aspecten van zijn oeuvre uitvoerig belicht. Ter gelegenheid van de tentoonstelling maakt Struycken in paviljoen Coop Himmelb(l)au een spectaculair nieuw werk, gebaseerd op een compositie van de hedendaagse Franse componist Pierre Boulez. .

Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.


Er is nog niet op dit artikel gereageerd.

Pageviews vandaag: 103.