kunstbus
Dit artikel is 30-12-2008 voor het laatst bewerkt.
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

Pien Hazenberg

Nederlandse illustrator, wandschilder, schilder en tekenaar van portretten, sport- en spelscènes, figuurvoorstellingen, vogels, dieren, auto's, vervoermiddelen en stillevens, geboren in 1942 te Malang (Indonesië).

Pien Hazenberg legt zich onder meer toe op het vervaardigen van installaties die uit meerdere schilderijen zijn opgebouwd. Hoewel het figuratieve en het abstracte vaak in haar doeken samengaan, blijft de figuratie bepalend.

De werken van Hagenaar Pien Hazenberg getuigen van diepe emotie die op een zeer persoonlijke wijze vorm krijgen. Haar schilderijen bestaan inhoudelijk uit verschillende delen. Pien Hazenberg werkt op meerdere doeken die zij vervolgens samenstelt tot veelluiken. Het wonderlijke is, dat de verscheiden onderdelen van het werk zich als een duidelijke eenheid manifesteren. Gebeurtenissen van alledag, persoonlijke ervaringen, beelden ontleend aan de media krijgen een plek in haar schilderwerk. Haar kunst is zeer persoonlijk. Pien Hazenberg: „Wanneer iets uitzonderlijk emotioneels bij mij binnenkomt, ontstaat een vrijwel directe drang naar beeldvertaling. Soms trekken de voorstellingen onmiddellijk aan mijn geestesoog voorbij en hoef ik die als 't ware slechts te kopiëren, maar vaak worstel ik lang en rusteloos, voor ik de symbiose heb gevonden tussen beeld en idee."

Opleiding
Pien Hazenberg (1942) studeerde van 1960 tot 1967 aan de Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten te Den Haag.

Pien Hazenberg werkte als docente bij de Academy of Fine Arts in Vancouver, de Vrije Academie te Den Haag en de Academie voor Beeldende Kunsten te Arnhem. Zij verzorgt regelmatig tentoonstellingen in binnen- en buitenland. Zij is gespecialiseerd in tekenen/schilderen, grafisch ontwerpen, illustratief en monumentaal.

Websites:
. Jeanne Oosting Prijs 2002
Pien Hazenberg ontvangt de Jeanne Oosting Prijs voor de olieverfschilderkunst en Arie Berkulin in de categorie aquarelleerkunst. De prijsuitreiking op 22 december markeert meteen de opening van een tentoonstelling met werk van de twee bekroonden in het Gemeentemuseum Maassluis. De Jeanne Oosting Prijs 2002, die Arie Berkulin en Pien Hazenberg beiden ontvangen, bestaat uit een geldbedrag van 5.000 euro en een bronzen plaquette naar ontwerp van Eric Claus. De prijs werd in 1970 door schilder en graficus Jeanne Bieruma Oosting (1898-1994) - uit haar eigen middelen - in het leven geroepen.

Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.


Er is nog niet op dit artikel gereageerd.

Pageviews vandaag: 894.