kunstbus
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

Pierre Cecile Puvis-de-Chavannes

Pierre Cécile Puvis de Chavannes

Frans symbolistisch schilder, (14-12-1824 Lyon, 24-10-1898 Parijs).

Puvis nam in de schilderkunst van de tweede helft van de 19e eeuw een bijzondere positie in tussen de academische schilderkunst van de Salon en het avant-gardistische schilderen van de impressionisten, waarbij hij de laatsten eerder vriendschappelijk dan afwijzend beschouwde.

Hij schiep vooral muurschilderingen voor openbare gebouwen en wijdde zich daarmee aan een richting in de schilderkunst, die in de latere 19e eeuw nog maar weinig beoefend werd. Zijn muurschilderingen zijn evenwel geen fresco's, maar muurdoeken. Zijn overige werk moet geïnterpreteerd worden als voorstudies of beginstadia voor zijn muurschilderingen.

Puvis, die in de Parijse schilderswereld een erkende grootheid was, gebruikte strenge composities van scherp begrensde kleurvlakken, die met hun zwierige contouren al een aanduiding vormen voor de latere Jugendstil. Zijn koloriet is bleek, soms zelfs kalkachtig; in zijn schilderijen overheerst vaak een gedempt groen-blauw licht. De thema's in zijn werk dragen een religieus, mythologisch of traditioneel allegorisch karakter, waarvan het laatste met name tot uiting komt in het gebruik van vrouwelijke allegorische personificaties. Hun klassiek-tijdloze gewaden geven de voorstellingen een sterk element van idealisering. Zijn belangrijkste werken zijn de beide Genoveva-cycli in het Parijse Panthéon (1876-77, 1897-98).

Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.