kunstbus
Dit artikel is 12-05-2011 voor het laatst bewerkt.
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

Pierre PugetMilo van Croton, 1681-1683

Frans beeldhouwer, schilder, ingenieur en bouwmeester, geboren 31 oktober 1620 te Marseille - overleden 2 december 1694.

Puget werkte vooral langs de kust van de Middellandse Zee in Marseille, Toulon en Genua. Het fraaiste is wel zijn jeugdwerk: het harmonische portaal van het stadhuis te Toulon met twee atlasfiguren (die met hoofd en schouders de postamenten dragen).
Hij bleef lang onopgemerkt door het Franse hof, totdat zijn Milo van Kroton (1682) hem ook dáár toegang verschafte. Dit beeld zondigde tegen de gewone klassieke orde en vertoonde een zeer naturalistische weergave van het menselijk lichaam. Pugets meest pakkende werk is een Medusakop. Het heeft geruime tijd na zijn dood, te Fougette, geduurd eer zijn oeuvre de verdiende waardering oogstte.

Biografie
Pierre (Paul) Puget was vanaf zijn veertiende houtsnijder van scheepsornamenten op de werven van Marseille welk vak hij leerde van Jean Roman. Op zestienjarige leeftijd was hij er al voorman noemen.

In 1638 vertrok hij naar Florence in Italië en in 1640 naar Rome om in de leer te gaan bij Pietro da Cortona, waar hij vooral onder de invloed van Bernini raakte. Hij leerde in Italië beeldhouwen in marmer en zou ondermeer aan de plafonds van het Palazzo Barberini en de plafonds van het Palazzo Pitti hebben gewerkt.

Vanaf 1643 werkt hij weer als houtsnijder, ditmaal aan de werven van Toulon, destijds de grootste marinehaven van Frankrijk.

Van 1655 tot 1658 werkte Pierre Puget aan de Kariatiden voor het balkon van het stadhuis van Toulon. Voor het kasteel in Vaux van Nicolas Fouquet, de surintendant van Financiën onder Lodewijk XIV, heeft hij een beeld van Hercules gemaakt.

Na de val van Fouquet in 1661 vertrok Puget naar Genua waar hij een Hercules maakte die nu in het Louvre te vinden is. Ook beeldhouwde hij er een standbeeld van Sint Sebastiaan dat beschouwd wordt als een van zijn beste werken. Dit beeld bevindt zich samen met een beeld van Alexander Sauli nog steeds in de Basilica di Santa Maria Assunta.

Puget specialiseerde zich steeds meer in het beeldhouwen en zou na een ernstige ziekte in 1665 op aanraden van zijn artsen helemaal niet meer schilderen.

Op verzoek van Jean-Baptiste Colbert keert Puget in 1969 terug naar Frankrijk om opnieuw aan de werf in Toulon te komen werken.

Tussen 1681 en 1683 voltooide hij de hierbeven al genoemde Milo van Croton.

In 1688 gaat hij naar Parijs om een standbeeld van Lodewijk XIV te voltooien, door intriges aan het hof keerde hij echter terug naar Marseille waar hij in 1694 zou sterven.

De Mont Puget nabij Marseille is genoemd naar Pierre Puget. . . .

Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.


Er is nog niet op dit artikel gereageerd.

Pageviews vandaag: 267.