kunstbus
Dit artikel is 04-11-2008 voor het laatst bewerkt.
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

Pierre-Antoine Baudouin

Frans schilder, geboren 17 oktober 1723 in Parijs - overleden 15 december 1769 aldaar.

Baudouin was een leerling van François Boucher. Hij werkte vooral in gouache en schilderde liefst taferelen uit het maatschappelijk leven van zijn tijd. In opdracht van Markiezin de Pompadour, een van zijn bewonderaarsters, schilderde hij miniaturen voor het handschrift met de Evangelies en Epistels bestemd voor de Chapelle du Roi in Versailles (nu in Parijs, Bibliothèque Nationale). Zijn afbeeldingen 'Een priester geeft jonge meisjes kathechismusles' en 'De biechtstoel' moesten na de opening van de nieuwe koninklijke bedeplaats echter worden verwijderd nadat de aartsbisschop van Parijs te kennen had gegeven er aanstoot aan te nemen.

Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.