kunstbus
Dit artikel is 11-03-2020 voor het laatst bewerkt.
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

Pieter Coecke van Aelst

Ook Pieter van Aelst. Vlaams schilder, beeldhouwer, architect, grafisch kunstenaar en ontwerper van prenten, gebrandschilderd glas en tapijten, (14-8-1502, Aalst / 6-12-1550, Brussel).

Leerling van Bernard van Orley in Brussel. Leermeester van o.a. zijn schoonzoon Pieter Brueghel de Oude.

In Italië (1521-1525) beïnvloed door de Renaissance. Volgens kunstenaarsbiograaf Van Mander bezocht Coecke in zijn jonge jaren Italië, waar hij kennismaakte met de Italiaanse Renaissance.

Na zijn studieverblijf in Italië vestigde hij zich in 1527 in Antwerpen, waar hij het eerste grote atelier voor beeldende kunsten opzette; Rubens en anderen hebben hier hun opleiding genoten.

Naar aanleiding van een reis naar Constantinopel (1533-1534) maakte hij de uit zeven stukken bestaande houtsnedenreeks Moeurs et fachons de faire des Turcz (uitgegeven door zijn weduwe in 1553), bestemd voor tapijtkartons.

Kort voor zijn dood (Brussel 1550) werd Coecke hofschilder van keizer Karel V.

Coecke behoorde tot de romantische school in Antwerpen. Combineerde het realisme en de precisie tot in de details van de Vlaamse schilderkunst met een op Leonardo da Vinci georiënteerde opbouw van het beeld; bijv. AVONDMAAL, 1531. Met zijn theoretische verhandelingen verbreidde hij de principes van de Italiaanse renaissance in de Zuidelijke Nederlanden.

Hoewel hij een groot, productief atelier gehad moet hebben, zijn maar weinig schilderijen van hem bekend. Veel ging verloren tijdens de beeldenstorm.

Lexicon Rijksmuseum Amsterdam

Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.