kunstbus
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

Pieter Defesche

Nederlands beeldend kunstenaar, (1921 Maastricht - Ulestraten 1998)ì, schilderde veelal landschappen, stillevens en bijbelse voorstellingen in expressionistische, bijna abstracte stijl. Maakte tevens collages, wandschilderingen, decors en kostuums (o.m. voor het Scapinoballet). Defesche vervaardigde schilderijen, gouaches en grafiek.

Middelbare kunstnijverheidsschool Maastricht

Rijksacademie van Beeldende kunsten Amsterdam
Defesche werd sterk beïnvloed door Heinrich Campendonk, zijn leermeester aan de Rijksakademie voor Beeldende Kunsten te Amsterdam.

In 1949 ontving hij de Prix de Rome.

Defesche's lyrisch-abstracte schildertrant van de jaren '50, waarin blauwen en bruinen overheersten, maakte rond 1960 plaats voor kleurrijke contrasten en een grotere helderheid.

in 1964 ontving hij de Prix Europe de la Peinture.

Begin jaren '70 ontwikkelde hij een manier van schilderen die sindsdien niet wezenlijk veranderde. Er vonden evenwel binnen zijn beeldtaal onophoudelijk accentverschuivingen plaats. Met vooral het landschap als uitgangspunt, schilderde Defesche een werkelijkheid die zich als mythisch laat ervaren, waarbij hij voortdurend laveerde tussen figuratie en abstractie.

De werken van Pieter Defesche ogen speels en los. Enerzijds is Defesche een schilder van het moment, van plotselinge invallen die uiting vinden op papier of doek. Anderzijds verwerkt hij deze uitingen nooit ongeconcentreerd. Hij benadert zijn schilderij zoals een beschouwer doet. Eerst met zijn neus er bovenop, gevoelsmatig, daarna vanaf een afstand, in een moment van bezinning en overpeinzing. Dit zoeken van een weg tussen de directe spontane handeling en het weloverwogen oordeel geeft het werk van Pieter Defesche een zekere spanning. En niet alleen in de formele aspecten van een werk, ook in de vrijheid die hij zichzelf gunt in zijn stijl. Hij beweegt zich op een pad tussen figuratie en abstractie, tussen impressie van de wereld en expressies van zijn eigen gevoel.
verf is het gevolg van een vastberaden ontwikkeling, die het midden houdt tussen abstractie en figuratie en de impressie van de wereld verweven met de expressie van het eigen gevoel. Het werk oogt speels en vrij en roept een prachtige spanning op door de technische bekwaamheid van de kunstenaar. De afwisseling van fijne grafische lijnen naast het brede gebaar van geschilderde kleurmassa's, evenals het naast elkaar voorkomen van lege vlakken en pasteuze gebieden, maken het werk contrastrijk.
www.schoots.com

Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.


Er is nog niet op dit artikel gereageerd.

Pageviews vandaag: 645.