kunstbus
Dit artikel is 20-01-2011 voor het laatst bewerkt.
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

Pieter Gaal

Pieter GAAL


Landschap bij Domburg/Walcheren

Nederlands schilder, geboren Middelburg 19 juli 1769, overleden Middelburg tussen 13 en 18 januari 1819.

Zoon van Thomas Gaal en Arina Snijders. Hij kreeg les in het schilderen van zijn vader, later van H.W. Schweickhardt in den Haag, en vestigde zich te Middelburg, na eerst een kunstreis door Engeland (ca. 1789-1791), Frankrijk en Duitschland te hebben gemaakt. In 1891 volgde hij een opleiding aan de Académie des Beaux-Arts de l'Institut de France (Parijs). In Dusseldorf kopieerde hij naar oude meesters o.a. Berchem, Both en Van Dijk (Scheen 1981).

Hij schilderde vooral landschappen. In de abdij te Middelburg zijn van hem een 'Gerechtigheid' en een 'Mozes met de tafelen der wet'.

Hij was gehuwd met Richardina van Eps. Hun zoon Jacobus Cornelis (1796-20 Dec. 1866), was een zeer middelmatig schilder. Uit diens huwelijk met Petronella Hofstede een zoon, die voorgaat.

Leraar van Johan Pieter Bourjé, Jacob Cornelis Gaal en Adriaan Gerrit van Prooyen.

Zie: Nagtglas, Levensber. van Zeeuwen, I, 236-238.

Thomas Gaal, zoon van George Gaal (officier bij een regiment Schotten in Dendermonde in garnizoen, die later, gepensionneerd, te Delft woonde, waar hij privaatles in Latijn en Grieksch gaf), geb. te Dendermonde 2 Juni 1739, overl. te Middelburg 16 Juli 1817. Hij was eerst leerling op een behangsel-fabriek, en vestigde zich later als schilder te Middelburg. Jacobus Perkois, J.H. Koekkoek en Simon de Koster waren zijn leerlingen. Hij is medeoprichter van het z.g. Teekencollegie (1778).

Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.