kunstbus
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

Pieter Lastman

Voluit: Pieter Pieterszoon Lastman, geboren en overleden te Amsterdam,
Noord-Nederlands schilder, prentkunstenaar, tekenaar, decoratieschilder (van interieurs)
Onderwerpen: landschappen, mythologie, religie, portretten, architectuur (als genre)

Pieter Pietersz. Lastman was een historieschilder: voor zijn werken koos hij historische, mythologische of bijbelse gebeurtenissen als onderwerp. Kenmerkend voor zijn werk is het harde kleurgebruik. Lastman is bekend vanwege zijn lessen aan Jan Lievens en vooral Rembrandt van Rijn.

Leerling van Gerrit Pietersz. Sweelink, later door zijn leraar weer nagevolgd,
Leraar van Nicolaes Lastman, Jan Lievens, Pieter Pieterz. Nedek, Rembrandt, Jan Albertsz. Rotius,
Navolger van Adam Elsheimer,
Beinvloed door Caravaggio
Invloed op Michel Corneille,

levensloop
Pieter Lastman werd in 1583 geboren in Amsterdam als zoon van een koerier. Hij was de oudere broer van Nicolaes Lastman.

Italië ca 1603 - 1607
Als jong schilder bracht Pieter Lastman enige jaren in Italië door, waarbij hij onder meer Venetië en Rome bezocht. Dit vermeldde kunstenaarsbiograaf Karel van Mander in zijn 'Schilderboeck' in 1604. In Italië ontmoette Pieter Lastman Caravaggio en de Carracci's. Ook onderhield hij nauwe contacten met Elsheimer. De reis betekende een ommekeer in zijn werk. Hij ontwikkelde, in navolging van deze meesters, een schilderstijl met felle kleuren en uitbundige gebaren.

Amsterdam ca 1607 - 1633
Na zijn terugkeer in Amsterdam in 1607 gold Lastman als kenner van Italiaanse kunst. Pieter Lastman schilderde bijbelse en mythologische scènes, met veel aandacht voor het landschap. Kenmerkend voor de stijl van Pieter Lastman zijn de landschappen met figuren, die meestal zijn gehuld in kostbare gewaden en zijn opgesteld in groepen.

Rembrandt
De belangrijkste leerling van Pieter Lastman was Rembrandt. Lastman was de leidende historieschilder van Amsterdam uit het begin van de 17e eeuw. Zijn specialisatie op historieschilderkunst leidde ertoe dat Rembrandt in 1625 voor zes maanden zijn leerling was en het gebied van mythologische en religieuze taferelen ging verkennen.
Na drie jaar in de leer te zijn geweest bij Jacob van Swanenburgh had Rembrandt zulke goede vorderingen gemaakt dat zijn vader erin toestemde dat hij zijn studie zou voortzetten in Amsterdam bij de historieschilder Pieter Lastman. In 1624 verruilde Rembrandt gedurende zes maanden de Leidse Weddesteeg voor het Amsterdamse atelier van Lastman aan de Sint-Anthonisbreestraat. Hoewel Rembrandt maar zes maanden bij Lastman in de leer was, was de invloed van Lastman op Rembrandt's werk groot, vooral waar het de opbouw van composities betrof.

Pieter Lastman overleed in 1633 in Amsterdam. Hij werd op 4 april 1633 begraven in de Oude Kerk.

Peiter Lastman had grote invloed op leerlingen en tijdgenoten en werd in de 17de eeuw veelvuldig geprezen. Vondel noemde hem zelfs 'de Apelles van onze eeuw'. Lastmans werk bracht in zijn tijd veel geld op. De Deense koning Christian IV bestelde bij hem drie bijbelse voorstellingen. Later nam de roem van Pieter Lastman af en was hij vooral bekend als leermeester van Rembrandt van Rijn en Jan Lievens.

Pieter Lastman bezat twee huizen in de Sint Antoniebreestraat, namelijk nummer 59, naast het hoekhuis 'De Olijffbergh' en nummer 82, de 'Preeckstoel' genaamd. Laatstgenoemde huis bevindt zich naast het poortje naar het Zuiderkerkhof.

Bronnen:
Zie Lexicon Rijksmuseum Amsterdam
RKD Images

Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.