kunstbus
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

Pieter Pietersz

Pieter Pietersz.Arme ouders, rijke kinderen - 1599, Olieverf op paneel, 61 x 163 cm
Op het eerste gezicht is dit een familieportret op het zonnige terras van een luxueuze villa. Er staan drie generaties afgebeeld: bejaarde ouders, hun zoon en zijn vrouw en hun modieus geklede kroost. Maar er is iets vreemds aan de hand. De bejaarde vrouw loopt te huilen en de oude man heeft zijn hoed nederig afgenomen. Ze komen hun zoon vergeefs om bijstand vragen.

Pietersz wil de kijker hier wijzen op het vijfde gebod 'eert uw vader en uw moeder'. Ook is het werk een waarschuwing aan ouders hun bezit niet te vroeg aan hun kinderen te schenken. Het thema 'rijke kinderen, arme ouders' was eind 16de eeuw vrij populair. Pietersz bracht het sprekend in beeld. (Nederlands kunstschilder (Antwerpen, 1540/1541 - Amsterdam, 1603)

Hij schilderde zowel religieuze als historische taferelen, genrestukken en portretten. Hij was leermeester van zijn zoon Pieter Pietersz II en van Cornelis Cornelisz van Haarlem.

Biografie
Pieter Pietersz, alias Jonge Lange Pier, werd in 1540 of 1541 in Antwerpen geboren als oudste zoon van de schilder Pieter Aertsen. Hij was de oudere broer van Aert en Dirk Pietersz. en grootvader van Dirck Dircksz. van Santvoort

Waarschijnlijk kreeg hij zijn opleiding van zijn vader ("Langhe Pier") in Antwerpen.

voor 1555 werkzaam in het atelier van zijn vader te Antwerpen (Van den Brink 1996)
vermoedelijk kort na 1555 tot 1569 werkzaam in het atelier van zijn vader Pieter Aertsen te Amsterdam (Van den Brink 1996)

De vroegst bekende werken van Pietersz dateren uit 1568.

Vermoedelijk kort na 1569 werkzaam te Haarlem tot vermoedelijk 1583 waar hij trouwde met de dochter van een glasschilder.

Aanvankelijk schilderde hij altaarstukken en andere werken op groot formaat. De Reformatie maakte een einde aan dit type opdrachten en Pietersz legde zich vervolgens toe op het vervaardigen van portretten.

Voor de Sint-Janskerk te Gouda schilderde hij het dubbele paneel van het Sint Pietersaltaar. "Opten IIden Augusti 1569 heeft Pieter Pietersz die zoen van Langhe Pier, schilder, aangenomen te schilderen het paneel van Sinte Pieters altaer van binnen ende van buijten voor die somme van LXXXVI gulden, te betalen alst werck gelevert werdt vijftich gulden ende alle jaers XII gulden, ter volder betalinge toe".

Ook zijn er enkele genrestukken van hem bekend, zoals 'Arme ouders, rijke kinderen' uit 1599.

In of kort voor 1585 verhuisde Pietersz definitief naar Amsterdam, waar hij veel aanzien genoot. De welgestelde schilder Pieter Pietersz overleed in 1603 op 62-jarige leeftijd in Amsterdam en werd begraven in de Oude Kerk aldaar.

Websites: www.rijksmuseum.nl, www.rkd.nl

Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.