kunstbus
Dit artikel is 10-05-2011 voor het laatst bewerkt.
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

Polygnotos

Grieks schilder, (5e eeuw vóór Christus), geboren op het eiland Thasos en vriend Van de Attische staatsman Kimon.

Polygnotus werd in Aristoteles' Poëtica (1450-28) 'karakterschilder' genoemd. Polygnotos heeft bevruchtend gewerkt op de ontwikkeling van de klassieke stijl van Phidias en zijn kring. Zijn invloed, die blijkbaar van buitengewoon belang is geweest, is merkbaar bij enkele Attische vazenschilders uit het midden van de 5e eeuw, zoals de zogenaamde Schilder van de Niobiden, en de Schilder van Penthesileia. Theophrastus beweert dat Polygnotus de schilderkunst heeft 'uitgevonden' en dat zijn werk al zijn voorgangers deed vergeten.

Polygnotus was de zoon van kunstschilder en zijn zoon werd het later óók.

Tussen 480 en 440 v.Chr. was hij werkzaam in Athene, waar hij wegens bijzondere verdiensten het burgerrecht verkreeg. Waarschijnlijk was hij de schilder van de Centauren- en de Amazonen­strijd in het heiligdom van Theseus te Athene (ca. 470) en van de Val van Troje in de Stoa Poikilè aldaar (vóór 460). In Athene beschilderde hij samen met Micon de Stoa Poikile, het Hephaisteion en het heiligdom van de Dioscuren. In de pinacotheek van de Propylaeën op de akropolis bevonden zich schilderijen op houten panelen met Achilles op Scyrus en Odysseus in gezelschap van Nausicaä.

Rond 475 v Chr. huwde hij Elpenice, de zuster van Kimon II.

Buiten Athene heeft Polygnotus waarschijnlijk gewerkt in Thespiae en Plataeae in Boeotië. In het schat­huis van de Knidiërs te Delphi decoreerde hij de Lesche ( = clubhuis of vergaderlokaal) van de Cnidiërs met twee grote wandschilderingen, levensgrote figuren op een fries Van bijna 4 meter hoog, die de Verwoesting van Troje en Odysseus' afdaling naar de onderwereld voorstelden; deze zijn door Pausanias tot in de details beschreven.

Polygnotus schilderde met encaustische technieken op houten panelen en maakte fresco's. Al de genoemde werken kan men in grote lijnen opmaken uit beschilderingen op Grieks vaatwerk. Volgens deze vaatwerkschilderingen werkte hij in de traditie van de vroegklassieke periode waarin zijn figuren trapsgewijs in rijen op verschillende hoogten boven elkaar werden aangebracht om dieptewerking te verkrijgen. Polygnotus was de eerste schilder die naturalistische details als doorschijnende gewaden en diverse gelaatsuitdrukkingen weer gaf. In zijn kleurgebruik beperkte hij zich hoofdzakelijk tot vier kleuren. Zijn tekeningen waren kundig maar nog zuiver lineair, zonder streven naar reliëfwerking. Ook hield hij vast aan de archaïsche gewoonte om in zijn schilderingen naast elke persoon de naam te schrijven.


Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.


Er is nog niet op dit artikel gereageerd.

Pageviews vandaag: 278.