kunstbus
Dit artikel is 12-05-2008 voor het laatst bewerkt.
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

Portret

Afbeelding van het gezicht van een persoon => beeltenis, konterfeitsel.

Onder een portret wordt een afbeelding van een bepaald persoon verstaan. Een portret moet levensecht zijn. Als er zomaar een figuur getekend, geboetseerd of geschilderd wordt, spreken we niet meer van een portret, maar van een tronie.

Het staatsieportret is een officieel portret dat het staatshoofd afbeeldt, het heeft een publiek doel gemaakt door een portretschilder of portretfotograaf. Staatsieportretten kunnen worden geschilderd, getekend of gefotografeerd; de persoon die wordt afgebeeld neemt hiervoor een houding aan die gezag of symboliek uitstraalt (bijvoorbeeld met regalia, eretekens of triumphalia). Het portret wordt meestal vervaardigd door een bekend vakman. Vroeger waren de hofschilders belast met het vervaardigen van een staatsieportret, vandaag zijn dat erkende fotografen.
Vroeger kon zo een portret worden geschonken als dank of bij een familiegelegenheid (bijvoorbeeld een huwelijk). Zo poseerde Koningin Astrid voor een officieel portret, waarop ze een diadeem droeg dat ze van het Belgische volk had verkregen. Keizerin Maria Theresia schonk de stad Brugge een groot portret van zichzelf. Ze droeg daarop een kanten kleed dat de Bruggelingen hadden vervaardigd; als erkentelijkheid poseerde ze voor een portret. In Belgiƫ is het niet wettelijk verplicht voor alle openbare gebouwen een staatsieportret te hebben van het vorstenpaar, toch wordt dit traditiegetrouw op veel plaatsen gedaan. Sinds begin 2007 bestaan er wel initiatieven om de staatsieportretten in gemeentelijke vergaderzalen te weren.
Vaak was het voor vele mensen alleen zo mogelijk om de monarch te zien op publieke plaatsen. - (http://nl.wikipedia.org/wiki/Staatsieportret

Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.


Er is nog niet op dit artikel gereageerd.

Pageviews vandaag: 40.