kunstbus
Dit artikel is 02-02-2010 voor het laatst bewerkt.
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

Portscapes

Portscapes is een initiatief van het Havenbedrijf Rotterdam NV (Projectorganisatie Maasvlakte 2). SKOR (Stichting Kunst en Openbare Ruimte) adviseert.

Het programma is ontwikkeld door het in Barcelona gevestigde curatorenduo Latitudes [41º23'N, 2º11'E] uit Barcelona, bestaand uit Max Andrews en Mariana Cánepa Luna. Latitudes werkt in samenwerking met kunstenaars en instellingen aan het initiëren, organiseren en produceren van tentoonstellingen, conferenties, publicaties en onderzoek in lokale, Europese en internationale situaties. Portscapes bestaat uit door kunstenaars ontwikkelde tochten door het havengebied, tijdelijke sculpturale interventies, acties, performances, screenings en mobiele seminars, geënt op de situatie van de Maasvlakte. Het programma zal een artistieke ontdekkingstocht zijn van heden, verleden en toekomst in architectonische, politieke, sociale en ecologische zin van de Rotterdamse haven. Zowel Nederlandse kunstenaars als kunstenaars uit China, Mexico, Australië en de VS zullen tijdens Portscapes een onderzoek doen naar de implicaties van het project de Maasvlakte 2 als hub van een wereldwijd netwerk van distributie.

De kunstenaars die zijn uitgenodigd om projectvoorstellen te ontwikkelen zijn Lara Almarcegui, Bik van der Pol, Jan Dibbets, Marjolijn Dijkman, Fucking Good Art, Cyprien Gaillard, Ilana Halperin, Roman Keller & Christina Hemauer, Paulien Oltheten, Michael Rakowitz, Jorge Satorre, Hans Schabus en Jun Yang.

Portscapes ging van start tijdens de persconferentie van Art Rotterdam 2009 (5-8 februari). Op 5 februari volgde een excursie met als thema: het Portscapes programma, de visie die aan het programma ten grondslag ligt, de kunstenaars en het tijdschema. Het Havenbedrijf Rotterdam NV, SKOR, Latitudes (als curatoren) en de kunstenaars Marjolein Dijkman en Ilana Halperin hielden een presentatie. Op 8 februari volgde het eerste Portscapes project: '6 hours Tide Object with Correction of Perspective' (2009).

Het Havenbedrijf Rotterdam NV initieerde Portscapes naar aanleiding van de start van de werkzaamheden voor de uitbreiding van de haven: Maasvlakte 2. Deze landaanwinning in de Noordzee krijgt een oppervlakte van 2.000 ha. De Rotterdamse haven, nu al verreweg de grootste van Europa, wordt daarmee 20% groter. Het nieuwe stuk Nederland is vooral bedoeld voor de overslag van containers, voor chemische industrie en distributieactiviteiten. Het Havenbedrijf Rotterdam NV is beheerder, exploitant en ontwikkelaar van het Rotterdamse haven- en industriegebied. Het is de ambitie om Maasvlakte 2 het meest duurzame havengebied ter wereld te maken. www.portofrotterdam.com en www.maasvlakte2.com.

Het Havenbedrijf wil tot 2013, wanneer het eerste schip Maasvlakte 2 aandoet, jaarlijks een opdracht voor een kunstproject te geven. Portscapes, 2009, was daarvoor een proefjaar. Door de verscheidenheid van deelnemende kunstenaars aan Portscapes en de verschillende visies die hun werk oplevert, werden mogelijkheden voor de volgende jaren verkend. - www.maasvlakte2.com/nl/index/show/id/99)

Voor het volledige programma en meer informatie: www.portscapes.nl

Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.