kunstbus
Dit artikel is 09-05-2011 voor het laatst bewerkt.
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

Precisionisme

Precisionisme (1920-1940)

Precisionisme, of kubistisch realisme, was een vroeg-modernistische Amerikaanse kunststroming met sterke invloeden uit het kubisme en futurisme, die ontstond na de Eerste Wereldoorlog.

Amerikaanse beweging
In het precisionisme vermengt het Amerikaanse realisme zich met de modernistische Amerikaanse geest en werd de machine-esthetiek (machines en industriële gebouwen) gekoppeld aan oude boerenhuizen en antiek. Precisionisme was een reactie op de groeiende industrie van de jaren twintig en dertig en de Amerikaanse versie van wat wij in Europa de Nieuwe Zakelijkheid noemen, een tijd van de zakelijke visie op de stad, de moderniteit en ontwikkeling van nieuwe technologieën.

Duidelijkheid, evenwichtigheid en duurzaamheid staan centraal in het precisionisme, zoals in het werk van bijvoorbeeld Charles Sheeler die industrialisatie en de modernisatie van het Amerikaanse landschap als thema voor zijn werk kiest. Verontrustende ontvolkte 'landschappen' waarin alles door mensenhanden is gemaakt. Ook Charles Demuth en Georgia O'Keeffe gebruikten deze thema's in hun door de fotografie geïnspireerde realistische schilderijen met scherp bepaalde en geometrische vormen en perspectieven ontleend aan de fotografie.

Precisionistische kunstenaars beschouwden zichzelf als puur Amerikaans en probeerden Europese invloeden te vermijden. Tot op zekere hoogte werd de industriële periode verheerlijkt en maatschappijkritiek vormde geen fundament voor de stijl.

De mate van abstractie in de beweging reikte ver: van Charles Demuths bekende werk I Saw the Figure 5 in Gold (1928) tot Charles Sheelers werk, dat soms grensde aan fotorealisme. Naast schilderijen schiep Charles Sheeler ook foto's van fabrieken en industriële gebouwen. Ook zijn vriend (fotograaf) Paul Strand deed dit.

Precisionisten
Elsie Driggs, Charles Demuth, Edward Hopper, Charles Sheeler, en Georgia O'Keeffe waren prominente precisionisten. George Ault, Ralston Crawford, Preston Dickinson, Louis Lozowick, Gerald Murphy, Niles Spencer, Joseph Stella, Stuart Davis, Peter Blume, Virginia Berresford, Henry Billings en Miklos Suba, Francis Criss, en de fotograaf Paul Strand waren andere kunstenaars die geassocieerd worden met de hard-edged stijl van precisionisme.

De beweging bestond feitelijk niet buiten de Verenigde Staten. Ondanks dat er nooit een manifest was opgesteld, vormden de kunstenaars een hechte groep die erg actief was gedurende de jaren '20 en '30. Ze stelden als groep veel van elkaars werk ten toon. Vooral Georgia O'Keeffe, met schilderijeren als New York Night (1928-29), bleef tot de jaren '60 verbonden met de precisionistische idialen. Hoewel haar bekendste werken niet nauw verbonden zijn met het precisionisme ligt een groot deel van haar werk in één lijn met het precisionisme. Haar man, fotograaf Alfred Stieglitz, werd beschouwd als één mentor voor de groep.

Precisionistische kunst zou later invloed hebben op de stromingen als het magisch realisme en de popart.

Websites:
. www.dekunsten.net/dk-archief-modernismeamerika.html

Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.