kunstbus
Dit artikel is 09 12 2016 009:43 voor het laatst bewerkt.
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

primitieve kunst

Primitieve kunst

behorend tot het vroegste stadium in een ontwikkeling van bijvoorbeeld het leven of een maatschappij of naar 19de eeuwse opvatting: behorend bij die volken bij wie denken en techniek nog zeer weinig ontwikkeld zijn.
De volgende voorbeelden van 'primitief zijn in de loop van de 20e eeuw door diverse kunstenaars genoemd: Afrikaanse, Oceanische en pre-Columbiaanse beeldhouwkunst, kunst van Noord-Amerikaanse indianen, Chinese en Japanse schilderkunst en houtsneden, inheemse volkskunst uit Duitsland en Rusland, 'moderne primitief: Henri Rousseau ( naïeve kunst ), egyptische kunst, archaïsche griekse kunst, middeleeuwse kunst, kindertekeningen, graffiti, beeldend werk van geesteszieken ( art brut ), outsider art  bbbbbb('amateurkunst). Als algemeen kenmerk kan gelden dat primitieve kunst ongecompliceerd is, niet bedorven door de verworvenheden van de westerse beschaving en niet gebonden aan academische conventies. Primitieve kunst is in deze opvatting spontaan, intuïtief, irrationeel en expressief.
Primitivisme staat voor een verlangen naar een samenlevingsvorm waarin het leven minder gecompliceerd is. De overeenkomst die de kunstenaars in de zeer diverse 'primitieve' objecten zagen, was dat hun vorm een uitdrukking was van een innerlijke noodzaak. Primitivisme werd een belangrijk kenmerk van het vroege expressionisme. In Frankrijk behoorde het fauvisme en in Duitsland Die Brücke en Der Blaue Reiter kunstenaars tot de eersten die de primitieve objecten in de volkenkundige musea als kunst beschouwden. Hun belangstelling voor primitieve sculpturen was een uiting van verzet tegen de heersende westerse cultuur. Primitivisme werd een middel tot vernieuwing van zowel maatschappij als kunst.

Rond 1885 gaat zowel Frankrijk als Duitsland over tot het koloniseren van grote gebieden, o.a. in Afrika en van vele eilanden in de Stille Oceaan. Vele personen trekken de wildernis in en komen na verloop van tijd weer in hun vaderland terug met voorwerpen uit die streken als aandenken. Na verloop van tijd gaan enkele musea deze primitieve kunst als ethnografica of als rariteiten verzamelen.

Kunstenaars als Gauguin en Nolde bezochten wereldtentoonstellingen en ethnografische musea. Ook reisden ze naar verre kolonies in de hoop een ongerepte samenleving aan te treffen. Ze schilderden veelal de inheemse bevolking in een exotisch decor.

Rond 1900 voltrekt zich in de kunst een verandering, er volgt een reaktie op het impressionisme. Tegen de stroom van de alles overheersende kleur in, gaan een aantal schilders naar een vorm zoeken. In Duitsland ontdekt de schilder Ludwig Kirchner (1880-1938) in 1904, in de plaats Dresden, een museum waar zich Afrikaanse en Zuidzee-plastieken bevinden. Ongeveer gelijktijdig zijn het in Frankrijk Maurice de Vlaminck (1876-1959), Pablo Picasso en André Derain (1880-1954). Zij vinden in de primitieve kunst het samengaan van kleur en vorm.

Picasso zei: Omstreeks 1906, toen wij een zuiver-plastische vormkunst zochten, kregen we van alle kanten het overstelpende bewijs van wat komen moest. Voor mij brak het licht aan, toen ik ijverig studerend in de Romaansche en Gotische sculpturen van het Trocadero-museum ineens het pas-ingerichte kamertje met Afrikaanse en Polynessche afgodsbeelden ontdekte en verpletterd stond over hun inventie en synthese. Ik paste mijn ontdekkingen toe op de 'Demoiselles d'Avignon'.

Vooral de vormgeving zoeken de kunstenaars, daar dit door de impressionisten zeer verwaarloosd is. Bovendien worden de schilders gedrukt op het feit, dat er een tijd is geweest waarin de mens geen perspectief kent, maar toch in staat is een drie-dimensionale illusie weer te geven. De primitieve kunst wordt een inspiratiebron voor een aantal schilders om weer tot vormgeving te komen.

Na WO II werden de grenzen van de eigen cultuur bekeken. De COBRA-beweging verdiepte zich in de naiëve kindergeest wat resulteerde in een wilde en onbevangen schilderstijl; Jean Dubuffet putte inspiratie uit zijn verzameling kunst gemaakt door psychiatrische patiënten.

Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.


Er is nog niet op dit artikel gereageerd.

Pageviews vandaag: 183.