kunstbus
Dit artikel is 23-10-2008 voor het laatst bewerkt.
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

Prosper De Troyer

Belgisch schilder, Destelbergen 26.12.1880 - Duffel 01.06.1961.

Hij studeerde aan de academie te Mechelen. Onder invloed van Marinetti evolueerde hij van een postimpressionistische schilderwijze met fauvistische kenmerken via futuristische composities van een opvallende dynamiek (1918-1920) naar een geometrische abstractie. Vanaf 1922 schilderde hij echter nog alleen figuratief expressionistisch met typisch zwaargebouwde figuren. (Encarta 2001)

De brancardier, 1920, olieverf op doek, 152x102, privé-verzameling
De Troyer behoort tot de Antwerpse modernisten rond van Ostaijen die tijdens de oorlogsjaren de invloed van het kubisme en futurisme verwerken. Hij ondergaat vooral de invloed van het futurisme en correspondeert in 1920 met Marinetti. In 1920/21 evolueert hij naar de zuivere beelding. De brancardier is te situeren op de grens tussen figuratie en abstractie. De menselijke figuur wordt herleid tot een schematisch aangegeven gelaat, en een vlak geometrisch patroon. De ritmering van de cirkelende vlakken en de kleurcontrasten herinneren aan de dynamiek van de futuristen en aan Gleizes' postkubisme. De Troyer is in 1920 vertegenwoordig op twee tentoonstellingen van Sélection, samen met de andere Antwerpse "kubisten". Hij is nadien de enige van deze groep die er een individuele tentoonstelling krijgt. Na 1922 verandert hij radicaal van stijl en evolueert naar een figuratief expressionisme. Deze ommekeer lokt een lovende reactie uit bij Georges Marlier, die de vitaliteit van zijn nieuwe werken toejuicht (Sélection, V, 1925, nr. 3, p. 193-195). (exp 224)


Prosper De Troyer volgde zijn opleiding aan Sint-Lucas te Oostakker. Hij startte in Gent als leerjongen in beeldhouwateliers, bij een schilderijrestaurateur en in een smidse. Tijdens zijn legerdienst volgt hij in Mechelen avondlessen aan de Academie voor Beeldende Kunsten, onder directeur/kunstschilder Willem Rogier. Hij zet zijn studies verder tot 1907 en vestigt zich er als kunstschilder aan de Brusselsesteenweg 28.
In Mechelen maakt hij kennis met Rik Wouters, en neemt tijdens Wereldoorlog I deel aan de tentoonstellingen van de kunstkring 'Doe stil voort'. Hij wordt eerst beïnvloed door Eugène Laermans en Jakob Smits, later door de futuristen. Hij assimileert aanvankelijk het neo-impressionisme, dan het fauvisme en het kubisme (1918-1919). Hij evolueert vanaf 1920 naar de abstractie en adopteert rond 1921 de zgn. 'zuivere beelding' , met een aantal abstracte werken waarbij de realiteit op geometrische wijze wordt geschematiseerd. In 1922 keert hij resoluut terug naar de figuratieve vormgeving en in het bijzonder naar het expressionisme.
Met thema's als de moeder, het kind, de mens, het landschap en religieus geïnspireerd werk evolueert hij naar een zeer persoonlijk expressionisme met krachtig opgebouwde schilderijen rond zijn familiaal leven in een sterk vereenvoudigde expressieve vormentaal. Hij is bevriend met Michel de Ghelderode, Alfred Ost, Felix De Boeck, Georges Marlier, Frans Mertens en Edmond Grégoire. Exposeeert o.a. in Amsterdam, Belgrado, Berlijn, Bern, Boedapest, Firenze, Genève en Parijs. Op 12/08/1958 is (wijlen) prof. Joos Florquin met het B.R.T.-programma 'Ten huize van' te gast in Mechelen bij Prosper De Troyer. Werken van de kunstenaar bevinden zich o.m. in musea te Brussel, Antwerpen, Gent, Mechelen en Oostende.
De man had interesse voor sport. Zoals veel andere Mechelse creatievelingen was Prosper De Troyer lid van de voetbalclub Racing Mechelen.
- (http://nl.wikipedia.org/wiki/Prosper_De_Troyer)

Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.