kunstbus
Dit artikel is 09-05-2011 voor het laatst bewerkt.
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

Putto

Putto (mv: putti of putto's)


38 cm hoog bronzen puttobeeldje uit 1423-1427 toegeschreven aan Donatello

Een putto is een decoratief vaak wat mollig, meestal mannelijk naakt kinder- of engelenfiguur die vooral in mythologische of wereldlijke kunst van de renaissance-, barok- en rococo voorkwam.

Wanneer een dergelijk figuurtje is voorzien van pijl en boog en allegorisch de Liefde verpersoonlijkt wordt het ook wel cupido, amoret of amoretto genoemd.

Als het kind vleugeltjes heeft en dus een engel is, spreekt men ook van een cherubijntje.

Het woord putto is uit het Italiaans afkomstig en was aanvankelijk de scheldnaam voor een kleine jongen.

Putti werden in de oudheid, als eroten, als minnegodjes, o.a. aangetroffen op kindersarcofagen, dansend, strijdend, musicerend of anderszins. De renaissance van deze figuurtjes wordt toegeschreven aan de Florentijnse renaissance-beeldhouwer Donatello (1386-1466).

Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.