kunstbus
Dit artikel is 13-03-2020 voor het laatst bewerkt.
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

Quellinus

Zuidnederlands beeldhouwer, geboren 30 augustus 1609 te Antwerpen - overleden 23 augustus 1668 aldaar.

Artus Quellinus was de voornaamste van een geslacht beeldhouwers en schilders. Hij leerde het vak bij zijn uit Luik afkomstige vader, de beeldhouwer Erasmus I (Erasmus Quellinus). Hij was de oom van Artus Quellinus de Jonge (1625-1700) en Arnold (1653-1686), die eveneens beeldhouwer werden.

Quellinus sloot zich rond 1630 te Rome aan bij zijn land- en vakgenoot Frans Dusquesnoy van wiens classicistische barok hij onder de indruk raakte; hij heeft daar waarschijnlijk ook Bernini gekend.

Terug in Antwerpen (ca. 1640) werd hij beïnvloed door Peter Paul Rubens stijl en zet hij een groot atelier op waar onder andere de beelden voor preek- en biechtstoelen en de altaren van de St. Paulus- en de St. jacobskerk te Antwerpen zijn vervaardigd, evenals die van de St. Commaruskerk te Lier.
Hij werkte ook enige tijd aan het hof van Catharina van Zweden en beeldhouwde daar onder andere Apollo en de negen Muzen.

Het oordeel van Brutus
Reliëf van terracotta waarin een consul van Rome zijn twee zoons laat onthoofden omdat zij een samenzwering tegen hem hadden beraamd. Quellinus maakte altijd eerst een model op kleine schaal dat dan in marmer werd uitgevoerd. Deze sculptuur was bestemd voor de Vierschaar, de ruimte waar onder meer ter dood veroordelingen werden uitgesproken.


Rond 1648 verhuisde Quellinus naar Amsterdam waar hij veertien jaar (1650-1664) arbeidde aan de binnen en buitendecoratie van het nieuwe stadhuis (nu Koninklijk Paleis) te Amsterdam: de twee grote gevelvelden en de zes bronzen beelden daarnaast en de opsmukking (onder andere de prachtige Atlanten, de mannelijke variant van kariatiden) in de Vierschaar, waar heel de beweging van de machtige sculpturen en ornamenten volkomen harmonieert met de ruimte en de wanden. Hij leverde de ontwerpen die grotendeels werden uitgevoerd door zijn assistenten waaronder Rombout Verhulst. De twee paren kariatiden in de vorm van misdadige vrouwen zijn in ieder geval wel zijn eigen werk en ook de beelden van Cybele, Saturnus en Mars in de galerijen zijn aan hem toe te schrijven.

In 1664 verhuisde hij weer naar Antwerpen.

Enkele kunstwerken van Quellinus:
. De hemelboog in de Kathedraal van Sint-Michiel en Sint-Goedele te Brussel
. De portretbuste van Lodewijk de Benavides, te zien in het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten in Antwerpen
. De portretbuste van Johan de Witt, te zien in het Dordrechts Museum te Dordrecht
. Het grafmonument van graaf Engelbert van Immerzeel en zijn vrouw (1650) in de kerk van Bokhoven
. De Heilige Petrus (1658), in de Sint-Andrieskerk te Antwerpen
. Het gportretbuste van Andries de Graeff (1661), in de collectie van het Rijksmuseum te Amsterdam
. Het grafmonument voor maarschalk Otto Christoph von Sparr (1663), in de Marienkirche in Berlijn
. Het grafmonument voor Anna Catharina de Lamboy, abdis van de abdij van Herkenrode (1668), nu in de Virga-Jessebasiliek in Hasselt dat werd gemaakt door zijn neef Artus Quellinus de Jonge (1625-1700).
. Het ontwerp van de preekstoel van de Sint-Gummaruskerk te Lier uitgevoerd door Pieter Verbruggen.
. Het Madonnabeeld in de Sint-Ludgeruskerk te Zele, aangekocht in 1806.

Het Rijksmuseum in Amsterdam bezit de grootste collectie werken van Quellinus.


Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.


Er is nog niet op dit artikel gereageerd.

Pageviews vandaag: 38.