kunstbus
Dit artikel is 08-05-2011 voor het laatst bewerkt.
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

Rayonisme

Rayonisme (v. Fr. rayonner = stralen)Glass, Larionov, 1912

Het Rayonisme is een van de eerste avant-garde bewegingen in de Abstracte Kunst.

Het was het werk 'Verre' (glas) van Michail Larionov dat hij zoals hij zelf beweerde in 1909 tentoonstelde op het 'Salon de la libre Esthétique' te Moskou dat de aanzet gaf tot het Rayonisme (Loetsjizm). Moderne kunsthistorici denken echter dat zijn eerste rayonistische werken, waaronder 'glass' uit 1912 komen.

Larionov had in Londen in 1906 het werk van William Turner gezien waarin kleur en licht tot een bijzondere uitstraling werd gebracht. Larionov zelf kwam tot het rayonisme door zijn nog figuratieve werken te verdelen in stralendiagrammen om later iedere associatie met de werkelijk uit te bannen.

In 1910 vormt Larionov samen met zijn latere vrouw Natalja Gontsjarova, David Boerljoek en Vladimir Boerljoek de groep Ruitenboer.

In 1913 verscheen zijn door door 11 kunstenaars ondertekende Rayonistisch en futuristisch manifest, een theoretisch geschrift over het losmaken van de materie van ruimte en tijd.

Larionov heeft altijd beïnvloeding van het gelijktijdig optredende Italiaanse Futurisme van Filippo Marinetti ontkend, wat ook wel min of meer erkend wordt.

Het rayonisme was geen echte stroming; alleen Larionov en zijn echtgenote Nathalie Gontcharova, hebben rayonistisch geschilderd. De 'stroming' is als fase in de ontwikkeling van de schilderkunst wel een belangrijk element. .

Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.


Er is nog niet op dit artikel gereageerd.

Pageviews vandaag: 23.