kunstbus
Dit artikel is 19 05 2017 10:01 voor het laatst bewerkt.
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

ready-made

Objectkunst

Richting in de hedendaagse beeldende kunst (bijv. arte-povera, land-art, environment, Kinetisme en nouveau-realisme), die gegeven voorwerpen (objets trouvés) door een bijzonder arrangement tot kunstwerk verheft.

Objet trouvé
Alledaags voorwerp dat door de kunstenaar is gevonden en in een kunstwerk ingepast bijvoorbeeld als onderdeel van een assemblage ~ of zelfstandig als readymade wordt tentoongesteld binnen een artistieke context.

Het door duchamp ten toongestelde, op een kruk gemonteerde fietswiel is het vroegste voorbeeld van deze kunstvorm, dat later navolging vond bij de dadaïsten (Schwitters), de surrealisten (Oppenheim), de popartkunstenaars (Paolozzi) en de nouveaux realistes (Arman en Spoerri). Door doodgewone voorwerpen de status van kunst te verlenen stelden deze kunstenaars de gangbare opvattingen omtrent wat kunst nu precies tot kunst maakt ter discussie.

Ready-made [Eng. 'ready-made article' = 'kant en klaar product']
Ready-made is de term voor een techniek die voor het eerst gebruikt werd door Marcel Duchamp. Door banale huishoudelijke artikelen of in serie geproduceerde industriële producten als kunstwerk te exposeren, te signeren of 'artistiek' te betitelen, worden ze tot kunstwerk gestileerd. De artistieke daad is dan beperkt tot het uitkiezen van een voorwerp en de beweringen dat het hier om kunst gaat. De ready-mades impliceren dat alles kunst is, wat als kunst verkocht kan worden. De ready-mades staan zeer dicht bij de dada-beweging en hadden een grote invloed op de ontwikkeling van de Pop-Art.

De Dadaïsten beweerden ook dat twee plus twee vijftien is. Mogelijk. Heb je ook een bron?

Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.


Er is nog niet op dit artikel gereageerd.

Pageviews vandaag: 207.