kunstbus
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

Renee van Leusden

Renée van Leusden (Arnhem 1947)

De beeldhouwster Renée van Leusden is geboren in 1947 te Arnhem. Ze woont en werkt in Vught.

Opleiding: koninklijke academie voor beeldende kunsten te Den Bosch. Sinds 1973 werkt Renée van Leusden als zelfstandig kunstenaar.

Haar bronzen mensfiguren zijn combinaties van gestileerde geometrische vlakken en grillige draperingen. Van Leusdens plastieken hebben een geheimzinnige werking, juist doordat de beeldtaal paradoxaal is.

De bronzen beelden van Renée van Leusden lijken mensen, maar zijn het niet. Het zijn haar emoties, aspecten uit het leven. Gevoelens als hartstocht, blijdschap, maar ook wanhoop en de dood worden door haar verbeeld.

Renée verstaat de kunst van het weglaten. Haar fragiele, uiterst gestileerde beelden zonder gezicht hebben een enorme zeggingskracht. Details zijn er nauwelijks in haar beelden aanwezig, uitsluitend lege omhulsels of contouren. Uitleg is echter niet nodig, de stand van een hoofd, de drapering van een kleed, zeggen genoeg.

Het werk van Renée van Leusden wordt gekenmerkt door een grote sociale betrokkenheid en interesse voor de mens en zijn natuurlijke omgeving. Het bijna volledige scala aan menselijke emoties komt in haar werk aan bod: tederheid en compassie, woede en angst, liefde en machteloosheid, rijkdom en armoede, verschoppelingen der aarde, zwervende volkeren, ontheemden en nomaden.

De beelden die als titel Koerden en Rwanda kregen, zijn nog steeds actueel. Evenzeer als zij dragers zijn van het leed dat Koerden ondergingen en honderdduizenden in Rwanda, staan zij in het heden voor Tsjetsjenië en zovele andere plaatsen op aarde waar mensen opgejaagd worden. De beelden hebben door hun actuele zeggingskracht blijvend een universele waarde.

Haar eerder werk was 'ruwer' van vorm, minder abstract, maar bleef op een andere manier toch sierlijk. Hier duiken afrikaanse invloeden op (ze heeft er tijdelijk gewoond) zeker in de figuren die deel uitmaken van De Grote Trek serie.

Na deze 'ruwere stijl', kwam aldus de stijl van één gebogen vloeiende lijn, hooguit met fijne bewerkte kleine hoofdjes. Uit deze periode raakte ze verzeild in een nieuwe fase met steeds twee lijnen. Plotseling kregen zo haar beelden benen. Waar de beelden voor die tijd leken te zweven of voort te schrijden, zetten ze nu plotseling concrete stappen vooruit. Waren aanvankelijk de beelden antropomorf en gewikkeld in doeken, in het latere werk wordt de vorm teruggebracht tot enkele essentiële lijnen die sprekend de hele persoon uitbeelden. Door de abstractie hebben de beelden echter niet aan zeggingskracht ingeboet, integendeel, sterker dan ooit stralen zij uit hetgeen Renée van leusden ermee bedoeld heeft te zeggen.

In het allernieuwste werk zijn de langbenige figuren enigszins aangekleed en staan ze daarmee mijlenver af van de in lappen gehulde figuren van vroeger, die leken te willen verbergen wat er zich onder bevindt.

Renée van Leusden is in binnen- en buitenland actief. Haar werk is te vinden in gemeentelijke collecties, bij overheidinstanties, bedrijven en bij particuliere verzamelaars.

Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.


Er is nog niet op dit artikel gereageerd.

Pageviews vandaag: 599.