kunstbus
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

Ricardo Brey

Ricardo Brey (Havana, 1955)

Cubaanse kunstenaar,

Website: Ricardo Brey richt zich onder meer op de verhouding van de mens tot de natuur, op de interactie tussen verschillende culturen en religies en op culturele identiteit, waaronder zijn eigen Afro-Cubaanse wortels.

Brey groeide op in Havana,

Hij startte zijn carrière, vanaf midden jaren zeventig, met het maken van 'vervalsingen' van historische geschriften van ontdekkingsreizigers over de ontdekking van Latijns-Amerika. Via deze nepmanuscripten probeerde hij zijn geboorteland te bekijken vanuit het gezichtspunt van westerlingen.

In 1981 nam Brey deel aan Volumen in het Centro de Arte Internacional in Havana - een door de kunstenaars zelf georganiseerde groepstentoonstelling die in schandaal gehuld was en die in de Cubaanse kunstwereld en daarbuiten insloeg als een bom. De tentoonstelling trok achtduizend bezoekers in twee weken. Volumen I werd synoniem met de opkomst van een nieuwe generatie avant-gardistische kunstenaars in Cuba na de Revolutie - een ontwikkeling die ook wel is betiteld als de 'Cubaanse Renaissance' . Tegenwoordig worden de voormalige paria's van Volumen I gerekend tot de canon van de Cubaanse kunst en vormen ze een referentiepunt voor jongere generaties kunstenaars.

Vanaf midden jaren tachtig begon Brey met het maken van sculpturen en installaties, waarin hij reflecteerde op de Afro-Cubaanse cultuur waarin hij opgroeide en verschillende culturen met elkaar in dialoog bracht. Zijn 'wilde' installaties, die hele ruimten overwoekerden en een soort natuurgeweld suggereerden, vonden veel navolging onder jongere generaties Europese en Cubaanse kunstenaars. Zo bracht hij in een improviserend verband afvalmateriaal samen met resten van dieren, ging hij muren te lijf met cola en pigment en voegde absurde, humoristische elementen toe in de vorm van bijvoorbeeld een zwenkende ventilator, voorzien van kippenpoten.

Hij vestigde zich in 1991 in Gent.

Sinds zijn deelname aan Documenta 9 in Kassel (1992) groeide zijn bekendheid snel. Tegenwoordig geldt hij als een van de belangrijkste kunstenaars in België. Hij kreeg de Prijs van de Vlaamse Gemeenschap in 1997.

Als reactie op de grote materieschilderingen die hij in de jaren tachtig en negentig maakte ving de kunstenaar in december 2002 aan met een serie tekeningen op klein formaat. Ze varieren in grootte van 3 bij 5 tot 30 bij 40 centimeter; meestal zijn ze niet groter dan een mensenhand. Slechts zes maanden later voltooide hij de duizendste tekening in de reeks, het aantal dat hij zichzelf bij aanvang ten doel had gesteld. De serie kreeg de overkoepelende titel Universe. Samen vormen de tekeningen een universum met zijn eigen wetten en zijn eigen planten- en dierenwereld.
'My intention was to create a fragment of the history as big and methodic as possible of an imaginary place, with its architectures, its mythology, its oceans, minerals, birds, fishes and floods'.

2004 GEM, museum voor actuele kunst Den Haag - Hanging around
Tentoonstelling naar aanleiding van het verschijnen van het boek Ricardo Brey. Under the leaves, dat Breys artistieke ontwikkeling van midden jaren zeventig tot nu uitvoerig documenteert.
Hanging around toont naast enkele oudere sculpturen vooral recent, nauwelijks eerder geëxposeerd werk. Zo zullen enkele spectaculaire installaties in vitrines worden getoond. Het dwingende kader van dergelijke vitrines vormt een reactie op de schijnbaar onbegrensde, 'anarchistische' eerdere installaties die zijn handelsmerk dreigden te worden. In de vitrines met dierenresten speelt Brey met de conventies van natuurhistorische en volkenkundige presentaties.

Ook zal in het GEM voor het eerst de Annex bij zijn project Universe worden getoond, waaraan de kunstenaar de laatste jaren werkte: een samenhangende groep tekeningen, assemblages en schilderingen op papier die in het teken staat van het vliegen. Het encyclopedische geheel toont vooral vogels, maar er zijn ook afdelingen gewijd aan bijvoorbeeld libellen en engelen. Geheel in de lijn van zijn eerdere werk is vliegen bij Brey een mythische activiteit, die alles te maken heeft met migratie en existentiële vragen naar vrijheid en onze oorsprong. Het ensemble bestaat op het moment van schrijven uit zo'n zeshonderd bladen en enkele grote, houten sculpturen, en zal nog verder aangroeien.

Ricardo Brey. Under the leaves is verschenen bij Uitgeverij Terra (200 pp, 200 kleurenafbeeldingen en teksten van Roel Arkesteijn en Walter Guadagnini, verkoopprijs € 59,50).

Editie Ricardo Brey
Bij de tentoonstelling van Ricardo Brey is de editie Box XXVII, 2004, verschenen. Elk van de 50 exemplaren van deze multiple is uniek. De prijs is samen met het boek Ricardo Brey. Under the leaves € 495,- incl. BTW.
Deze editie vormt het laatste onderdeel van Breys mega-tekeningenproject Universe, dat 1000 tekeningen in 26 dozen omvat.

Wat hem interesseert zijn vragen naar culturele oorsprong en identiteit. Over zijn fascinatie voor het westerse kolonialsme zegt hij nu: 'I 've put the problem behind me!!! It's a silly game to give an anwer in the 80 th, I gave the answer already in my work and in the 90ties. I've proved were I came from. I've opened a historical case. People know who I am, there is no progress in this questions. I want to move to the future'

R.A.M.

Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.

Pageviews vandaag: 594.