kunstbus
Dit artikel is 24-03-2020 voor het laatst bewerkt.
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

Richard Hamilton

Engelse Schilder, geboren 24 februari 1922 te Londen.

Hamilton was een van de voormannen van de Britse popart (Poptical-art). Zijn schilderijen waren bijtende commentaren op de consumptiemaatschappij en de massacultuur. (Walther 733)

Naast olieverfschilderijen, maakte Hamilton fotocollages en grafiek, maar hij gebruikte de verfspuit en metaal om zijn kunst te verwezenlijken. Het belangrijkste thema in het werk is erotiek, reclame en het leven in een moderne samenleving met zoveel aandacht van de mens voor de media.

Studies aan de Slade School of Art in Londen (1948-51). Hij was toen vooral geïnteresseerd in perspectief: hij experimenteerde bv. met verschillende verdwijnpunten binnen één schilderij. In 1952 sloot hij zich met Paolozzi, de criticus Alloway e.a. aan bij de Independent Group. Deze groep organiseerde lezingen en vergaderingen over moderne techniek, filosofie en kunst. Men was er al vroeg geïnteresseerd in de zgn. "popular culture" met zijn reclame, film en popmuziek. Zowel de "popular culture" als de techniek zijn belangrijke bronnen voor Hamiltons kunst geweest. In zijn affiche voor de tentoonstelling this is to-morrow, waar de Engelse popart zich in 1956 het eerst manifesteerde, komen bijna alle motieven uit de "popular culture" voor. Veel motieven werkte hij uit tot series, waarvan elk exemplaar weer een ander facet belichtte. Met enkele lijnen en fragmenten, soms met behulp van collage, suggereerde hij diepte in een schilderij en wekte hij gedachteassociaties met bekende beelden uit de reclame-, film- en popmuziekwereld. In 1963 maakte Hamilton een reis naar de V.S., waar hij kennis maakte met de Amerikaanse popart. Nadien ging hij vooral werken met fotografie, o.m. met sterk vergrote en overbelichte foto's of filmopnamen, die hij een heel ander accent gaf of anders interpreteerde dan oorspronkelijk bedoeld. Hamilton publiceerde veel over fotografie. hij was docent aan de universiteit van Newcastle en van 1958-61 aan de Royal Academy in Londen, waar hij de jongere popartgeneratie vormde. (Summa)

Biografie
Richard Hamilton begint in 1938 te studeren aan de Royal Academy Schools in Londen.

Van 1941 tot 1945 is hij werkzaam als technisch tekenaar.

Van 1945 tot 1948 zet Hamilton zijn studie voort aan de Royal Academie Schools en de Slade School of Art.

In 1950 heeft de kunstenaar zijn eerste tentoonstelling in Gimpel Fills.

In 1952 begint Richard Hamilton les te geven in Zilversmeedkunst, typografie en industrieel ontwerp aan de Central School of arts and crafts. In ditzelfde jaar richt hij samen met Paolozzi de Independant Group op.

In 1953 is Hamilton Docent aan de University of Durham.

In 1956 creeert hij de catalogusomslag en de poster voor de tentoonstelling 'This is tomorrow' in de Whitechapel Gallery. Deze organiseerde Hamilton samen met de kunstenaarsgroep Independent. Op deze tentoonstelling, die wordt beschouwd als het begin van de Britse Poptical-art, exposeerde Richard Hamilton zijn eerste Pop-collage 'Just What Is It that Makes Today's Homes so Different, so Appealing?'.

Van 1957 tot 1961 doceert Hamilton Interieurdesign aan het Royal College of Art.

In 1956 maakt hij een reconstructie van Het Grote Glas van marcel duchamp.

In 1966 organiseert Richard Hamilton een grote overzichtstentoonstelling van Duchamp in de Tate Gallery.

In 1968 en in 1977 en 1997 heeft Hamilton deelgenomen aan de documenta 4, 6 en 10 in Kassel.

In 1970 ontvangt hij de Internationale Talens-prijs en organiseerde de Londense Tate Gallery een grote overzichtstentoonstelling van zijn werk, die later ook in Eindhoven te zien was.

In 1979 heeft Richard Hamilton een grote overzichtstentoonstelling van zijn werk in de Tate Gallery, Londen en in de Kunsthalle van Bern.

Vanaf 1980 richt Hamilton zich op Computerkunst.

In 1994 presenteerde Engeland Richard Hamilton tijdens de biënnale in Venetië.

Werken:
. Hoe komt het toch dat de huizen van tegenwoordig zo anders, zo aantrekkelijk zijn? (Just what is it that makes today's homes so different, so appealing?), 1956, collage, 26x25, Tübingen, Kunsthalle
Dit werk wordt in alle kunstboeken als de start van de popart vermeld. Een bodybuilder en een pin-up girl staan in een appartement met elektrische apparatuur, een blik ham, citaten uit advertenties, tv en tijdschriften, enz... Op het tennisracket van de atleet staat "POP". Alle attributen van de populaire cultuur zijn aanwezig. (Leinz 169)

. $he, 1958-61, olieverf, cellulose en collage op een paneel, 122x81, Londen, Tate Gallery
Hamilton was één van de eerste en grootste Engelse Popkunstenaars. Hij was lid van een klein groepje Londense intellectuelen die in de jaren vijftig in vele aspecten van de kunst een ommekeer teweeg brachten in de stijl, de inhoud en de onderwerpen. Ze maakten voorgoed een einde aan de klassenbarrières in de kunst die tot dan toe tussen de zogenaamde 'echte' en laag-bij-de-grondse kunst had bestaan. She was opmerkelijk op de tijd vooruit, omdat het zo nadrukkelijk de aandacht vroeg voor het gebruik van het beeld van de vrouw in de reclame, een belediging voor de vrouwelijke sekse die tien jaar later de woede van de Dolle Mina's opriep. Maar Hamilton was zelfs niet satirisch, laat staan boos. Over dit werk schreef hij: 'Het ziet eruit alsof het schilderij een spottend commentaar op onze gemeenschap is. Maar ik zou mijn doel liever willen zien als een zoeken naar dat wat in dagelijkse voorwerpen en houdingen episch is. Spot komt er niet bij voor, behalve dan voor zover spot altijd een onderdeel va&n het repertoire was van de reclameman'. De 'dagelijkse voorwerpen' hier zijn niet alleen een vrouw, maar een tooster/stofzuiger en wat Hamilton 'de overvloedige koelkast' noemt. (Measham 15)

This is one of four paintings by Hamilton on the theme of the relationship between woman and machines or household appliances, with imagery drawn from advertising and pin-up magazines of the time. Hamilton has written that 'This relationship of woman and appliances is a fundamental theme of our culture; as obsessive and archetypal as the Western movie gun duel'. The background of the painting is an open refrigerator, the woman, partly derived from an image in 'Esquire' magazine, is a composite, suggesting one eye, breasts, shoulder and domestic apron. In the foreground is a hybrid toaster - vacuum-cleaner. As the viewer moves, the eye winks. (info Tate Gallery)

. Trafalgar Square, 1965-1967, olieverf en foto's op hout, 80x120, Keulen, Museum Ludwig


Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.