kunstbus
Dit artikel is 13-03-2020 voor het laatst bewerkt.
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

Rietveld Academie

De Gerrit Rietveld Academie (kortweg 'Rietveld Academie') te Amsterdam is een hogeschool voor beeldende kunsten.De onderwijsinstelling is gesticht in 1924 na samenvoeging van een drietal oudere kunstscholen, onder meer de Kunstnijverheidsschool Quellinus Amsterdam en de Rijksschool voor Kunstnijverheid Amsterdam. Zij kreeg de naam Instituut voor Kunstnijverheidsonderwijs, kortweg Kunstnijverheidsschool.

Kunstnijverheidsschool Quellinus Amsterdam.
Deze Amsterdamse onderwijsinstelling begon in 1877 in de bouwloods van het Rijksmuseum onder de naam Teekenschool voor Kunstambachten. Het was opgericht door Pierre Cuypers en Eduard Colinet om tijdens de bouw van het Rijksmuseum het beeldhouwonderwijs in het noorden van Nederland te stimuleren. Tot die tijd was, onder invloed van de reformatie, deze kunst in het noorden aan het wegkwijnen. Men was voor het beeldhouwwerk erg afhankelijk van Duitse en Vlaamse kunstenaars. In 1909? werd de naam Kunstnijverheidsschool Quellinus, vernoemt naar Artus Quellinus, de beeldhouwer die verantwoordelijk was voor het merendeel van de beeldhouwwerken van het stadhuis van Amsterdam. in 1924 werd de naam veranderd in Instituut voor Kunstnijverheidsonderwijs Amsterdam nadat de school werd samengevoegd met onder andere de Rijksschool voor Kunstnijverheid Amsterdam, de latere Gerrit Rietveld Academie.
- (jaren '60 ontwierp de architect Gerrit Rietveld een nieuw, functioneel gebouw, samen met zijn collega's Joan van Dillen en Johan van Tricht. Hij overleed echter geruime tijd vóór het gebouw in 1967 voltooid was, en als eerbetoon aan zijn bouwer werd de Kunstnijverheidsschool in 1968 'Gerrit Rietveld Academie' gedoopt.

De meerderheid van de studenten komt uit het buitenland en de spreektaal is voornamelijk Engels; dit geldt voor zowel de studenten onderling als tijdens de lessen. De studentenpopulatie van de Rietveld Academie is zeer internationaal; zo'n 45% van de studenten komt uit een ander land. Er zijn circa 40 verschillende nationaliteiten vertegenwoordigd.
Daarnaast heef de academie een rijkgeschakeerd internationaal netwerk van contacten. Met een aantal buitenlandse opleidingen vinden regelmatig studentenuitwisselingen plaats. Bijvoorbeeld met scholenin New York, Chicago, San Francisco, Londen, Edinburgh, Parijs, Barcelona, Lissabon, Berlijn, Kopenhagen, Oslo, Helsinki, Milaan, Jeruzalem en Melbourne.
Er zijn ook samenwerkingsprojecten en er worden gemeenschappelijke activiteiten ontwikkeld (tentoonstellingen, publicaties, workshops).

De Rietveld Academie is de enige academie voor Beeldende Kunst en Vormgeving die nog zelfstandig bestaat. De meeste andere kunstacademies zijn ondergebracht in multisectorale hogescholen.

De academie is samen met de Schule für Gestaltung in Basel oprichter van AIAS, de International Association of Independent Art and Design Schools (www.aias-artdesign.org). Bij deze vereniging zijn 17 kunstacademies uit Europa, de Verenigde Staten, Japan en Korea aangesloten. Jaarlijks vinden er AIAS workshops voor ouderejaars studenten en docenten en een thematisch debat voor theoretisch docenten en directieleden plaats. Deze worden georganiseerd door één van de aangesloten scholen. Ook met deze scholen kan samenwerking en uitwisseling plaatsvinden.
Ieder jaar organiseert AIAS een Prize of Honour. De aangesloten scholen sturen hun beste leerling. In 2008 heeft Sachi Miyachi, student van het Sandberg Instituut, 2e fase Rietveld Academie, de AIAS Prize of Honour gewonnen.

De Rietveld Academie wil de capaciteiten en de creativiteit van het individu optimaal tot ontplooiing brengen. Ze hebben respect voor het individu en voor zijn vrijheid om een persoonlijke benadering te ontwikkelen en de eigen toekomst te bepalen. Ze kiezen voor onderzoek, experiment en auteurschap. Daarbij hechten ze grote waarde aan een open houding tegenover de omgeving en pleiten voor betrokkenheid bij de ander en de maatschappij. Dit doen zij vanuit onze eigenzinnige visie op wat kunstonderwijs zou moeten zijn.

Het onderwijs aan de Gerrit Rietveld Academie is sterk individueel gericht. De eigen inbreng en verantwoordelijkheid van de student staat voorop. De student wordt begeleid bij het zoeken naar eigen mogelijkheden en interesses. Reflectie op de theoretische en maatschappelijke aspecten van beeldende kunst en vormgeving is een belangrijk onderdeel van de studie. Bij het streven naar kwaliteit spelen onderzoek en experiment een grote rol, waarbij nieuwe ontwikkelingen binnen en tussen disciplines worden gestimuleerd. De student wordt bij zijn ontwikkeling begeleid door professionele kunstenaars en vormgevers. Daarnaast geven gastdocenten vanuit hun beroepspraktijk een eigen visie op het vakgebied.

De Gebouwen
Het onderwijs vindt plaats verspreid over twee gebouwen: het hoofdgebouw, ontworpen door Gerrit Rietveld, en de nieuwbouw, vormgegeven door architectenbureau Benthem Crouwel

Het Rietveld Gebouw
Het hoofdgebouw, een ontwerp van architect en meubelontwerper Gerrit Rietveld, werd ontworpen tussen 1950 en 1963 en kwam gereed in 1966. Het is het grootste gebouw dat Gerrit Rietveld heeft verwezenlijkt.
Tussen opdracht en oplevering zat een lange periode van voorbereiding waarin Rietvelds ontwerpen een belangrijke ontwikkeling doormaakten. Gerrit Rietveld heeft de oplevering van het gebouw niet meer kunnen meemaken, hij overleed tijdens de bouw ervan.
In 1967 betrok de academie het gebouw. Toen in 1968 de school onderdeel werd van het Hoger Beroepsonderwijs en de status kreeg van Academie voor Beeldende Kunst en Vormgeving, werd als eerbetoon aan Rietveld de naam veranderd in Gerrit Rietveld Academie.
In 2004 is het gebouw grotendeels gerenoveerd.Het Benthem Crouwel Gebouw
De nieuwbouw is in 2003 gebouwd door architectenbureau Benthem Crouwel, ter uitbreiding van de Rietveld Academie.
In dit gebouw bevinden zich aan de noordzijde atelierruimten en aan de zuidgevel kantoorruimten. Op de begane grond bevindt zich een expositieruimte. De gevelbekleding van de zuid- en oost gevel bestaat uit zo'n 16.000 gegoten glazen elementen.
In het gebouw zijn de Beeldende Kunst opleiding en het Sandberg Instituut ondergebracht.
Op de begane grond is de bibliotheek, Buro Rietveld en een kleine expositieruimte gehuisvest.

De Mien Ruystuin
De tuin van de academie is ontworpen door de in 1999 overleden tuin- en landschapsarchitect Mien Ruys. Ze werkte samen met Gerrit Rietveld en paste de principes van helderheid en geometrie uit de moderne architectuur toe in haar tuinontwerpen. Mien Ruys introduceerde andere materialen zoals vlonders, bamboe en spoorbielzen en de gewassen grindtegels. In haar woonplaats Dedemsvaartontwikkelde Mien Ruys een serie proeftuinen, die nog steeds toegankelijk zijn voor publiek. De tuin van de Rietveld Academie is in 2004 gerenoveerd door Buro Mien Ruys.

Website: www.gerritrietveldacademie.nl


Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.