kunstbus
Dit artikel is 08-05-2009 voor het laatst bewerkt.
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

Rita Ackermann

Hongaars/Amerikaanse kunstenares,

Rita Ackermann wordt gerekend tot een nieuwe generatie 'cross-over' kunstenaars die in hun artistieke uitingen de traditionele grenzen van de verschillende kunstdisciplines overschrijden. Zo is Rita Ackermann actief in (diverse disciplines van) beeldende kunst, in muziek (zij heeft haar eigen band: Angelblood), in mode en in vormgeving. Het werk van Ackermann kenmerkt zich inhoudelijk onder meer door een sterke verbondenheid met geschiedenis en kunstgeschiedenis maar ook met jongerencultuur en de wereld van de 'underground'. Haar werk is te vinden in diverse vooraanstaande internationale galeries maar ook bijvoorbeeld op skateboards, t-shirts, motoren en cd hoesjes. Het veelzijdige kunstenaarschap van Rita Ackermann roept herinneringen op aan de Renaissancistische homo universalis de universeel geöriënteerde mens die zich niet aan banden laat leggen door de grenzen tussen disciplines en onderzoeksterreinen.

2002 - In de tentoonstelling 'Snowfall in August' toont Rita Ackermann de neerslag van een zoektocht naar een gevoel dat door een omschrijving in woorden slechts benaderd kan worden, een instinctieve waarheid (grasp of truth) die zowel geestelijk als lichamelijk slechts zeer kortstondig kan worden waargenomen en samenvalt met 'het Goddelijke'. Het Goddelijke bevat volgens Ackermann alle dingen, alle tegenstrijdigheden, de ratio en het irrationele. De titel van de tentoonstelling verwijst naar deze contradicties, maar verwijst tegelijkertijd ook naar Leonardo da Vinci, in één van wiens teksten deze titel voorkomt en door wie Ackermann zich voor deze tentoonstelling heeft laten inspireren. In de tentoonstelling zullen aantekeningen van Da Vinci in facsimile naast Ackermanns tekeningen getoond worden.

De tentoonstelling bestaat uit drie onderdelen: ten eerste zijn er grote muurschilderingen te zien met figuratieve, lineaire afbeeldingen die verwijzen naar Ackermanns persoonlijke leven maar ook bijvoorbeeld naar de Christelijke iconografie, beide in relatie tot de algemene thematiek van de tentoonstelling. Een tweede onderdeel van de tentoonstelling bestaat uit dertien ronde tegels met tekeningen van vrouwen. Deze tegels zijn gemaakt volgens het Italiaanse, Renaissancistische procédé bekend onder de naam 'Majolica' en vertonen de typisch Toscaanse kleurstelling. Als laatste onderdeel van de tentoonstelling is er een serie tekeningen te zien in de typerende stijl van Rita Ackermann, ook weer aansluitend op de thematiek van de tentoonstelling.

De kunstenaar brengt in deze tentoonstelling de wereld van de oude kunst en die van de hedendaagse kunst samen, waardoor er een artistieke dialoog ontstaat tussen heden en verleden. Ackermann, die zelf sterk geworteld is in de hedendaagse jeugdcultuur biedt enerzijds middels haar werk en thematiek van deze tentoonstelling een ingang tot de kunstgeschiedenis en de karakteristieken van historische kunstwerken en kunstenaars. Anderzijds is deze tentoonstelling voor mensen die zich meer aangesproken voelen door oude kunst een kans om via de historie kennis te maken met kunst van vandaag.

Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.