kunstbus

Ben jij de slimste mens? Test je kennisniveau op YaGooBle.com.

Robert Wevers

Robert Wevers (Hengelo, 1963)

Robert Wevers laat zich in zijn werk inspireren door het fenomeen ‘grensovergang‘.
Wevers gebruikt diverse fotografische technieken. Zowel in thematiek als werkwijze zoekt Wevers grenzen op. De grensgebieden die hij in zijn werk opzoekt, hebben afwisselend de psyche en een fysiek thema als onderwerp. Het zijn overgangen van leven naar dood, tussen lichaam en geest, lichtheid en zwaarte, evenwicht en verstoring. Daarbij stelt hij de verhouding tussen mens en natuur ter discussie: wat zijn de effecten nu de mens de scheppende functie van de natuur steeds meer overneemt? Waar gaat natuurgebruik over in genetische manipulatie? Waar liggen de grenzen?


Test je competentie op YaGooBle.com.

Pageviews vandaag: 51.