kunstbus
Dit artikel is 28-09-2008 voor het laatst bewerkt.
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

Roger Raveel

Belgisch schilder en grafisch kunstenaar, geboren op 15 juli 1921 in Machelen-aan-de-Leie, een dorp nabij Gent waar hij tot op heden woont en werkt.

Zijn werk wordt gekenmerkt door een opzettelijk integreren van de leegte in het kunstwerk, bv. door middel van openingen en spiegels. Zich afkerend van elke kunstmatigheid en gesystematiseerd esthetisme beoogt Raveel een kunst die beantwoordt aan het vernieuwd wereldbeeld en de gewijzigde mentale gesteldheid van de mens van zijn tijd. Alledaagse onderwerpen zijn schematisch weergegeven in een fel en onbelemmerd koloriet. Als geheel kan men zijn werk tot de popart rekenen. Hij maakte ook talrijke ceramiek, waarin hij beeldhouwwerk en schilderkunst verenigt. Als graficus ontwierp hij 33 tekeningen, waarbij H. Claus de gedichten schreef (Genesis, 1968-69). (Summa)

Hij ontwikkelde een figuratieve taal gebaseerd op fragmenten uit het alledaagse leven, getypeerd in zowel abstracte als figuratieve vormen. Raveel integreert soms 'leegtes' in zijn werken door bepaalde omtreklijnen te schilderen en die met wit in te vullen. De werkelijkheid kan ook direct naast het geschilderde staan, zoals een duif in een kooi in Neerhof met levende duif (1962), of twee bedspijlen in Herinneringen aan het doodsbed van mijn moeder (1965). De ruimte wordt soms met spiegels binnen in het vlak gereflecteerd of rechtstreeks getoond door uitgezaagde gedeeltes. Ook werken als Tuintje met karretje om de hemel te vervoeren (1968) en Zwanen van Brugge (1971) beogen het direct op elkaar betrekken van kunst en werkelijkheid. Raveel schildert herkenbaar, in een gevarieerde verfstructuur en in heldere, vitale kleuren.

Biografie
Hij kreeg zijn eerste academische opleiding Van 1933 tot 1937 van Hubert Malfait te Deinze aan de Stedelijke Academie, waar hij later van 1960 tot 1973 leraar werd. Zijn opleiding wordt verder gezet van 1940 tot 1941 in Deinze en bij Jos Verdeghem aan de Koninklijke Academie voor Schone Kunsten van Gent van 1942 tot 1945.

Na zijn studie aan de kunstacademie keert hij weer terug naar Machelen, waar hij zich wijdt aan de schilderkunst. Hij ontwikkelde een persoonlijke vormgeving in relatieve afzondering.

In 1948 sticht hij de groep La Relève met Jan Burssens, Kamiel D'Havé en Pierre Vlerick.

Via zijn vriend Hugo Claus leerde hij in het begin van de jaren 50 schilders van de Cobragroep zoals Karel Appel en Corneille kennen. Hij wil echter heel andere wegen op met zijn schilderkunst.

Man op rugzijde, 1952, Brugge, Groeningemuseum

In de tweede helft van de jaren 50 evolueerde hij naar een soort van abstracte schilderkunst die haar wortels heeft in het beleven van het organische, het vegetatieve, het animale. Maar omstreeks 1962 schilderde hij een drieluik 'Neerhof' met in het midden een kooi met levende duif. Hij wou een directe dialoog tot stand brengen tussen kunst en werkelijkheid.

In 1962 verbleef hij drie maanden in Albisola Mare (Italië) waar hij werkte en tentoonstelde met kunstenaars als Lucio Fontana en Asger Jorn.

Roger Raveel ontpopt zich als gangmaker van de Nieuwe Visie. Het abstraheren van Piet Mondriaan lag hem hierbij. In 1966-67 transformeerde hij de keldergangen van het kasteel te Beervelde (bij Gent) tot een picturaal environment. Hierbij kreeg hij de medewerking van Etienne Elias, Raoul De Keyser en Reinier Lucassen. Zie ook nieuwe-figuratie.

De samenwerking van Raveel met Roland Jooris dateert van 1966. In dat jaar krijgt Raveel de opdracht om muurschilderingen te maken in de keldergangen van het voormalige Kasteel van Beervelde. Raveel doet dan een beroep op een aantal schilders, zoals Etienne Elias, Raoul de Keyser en Reinier Lucassen, die in die tijd zijn geestverwanten zijn. Roland Jooris wordt de woordvoerder van de groep. Hij omschrijft hun gemeenschappelijke stijlkarakteristieken met de term 'Nieuwe Visie'. De kelderversieringen in het Kasteel te Beervelde was een eerste hoogtepunt, naast het Dulcia-project van Zottegem in 1969.

Na de schilderingen te Beervelde ontstonden er een aantal beschilderde objecten zoals de 'Illusiegroep' en 'Tuintje met karretje om de hemel te vervoeren'. Zijn alert milieubewustzijn bracht de kunstenaar ertoe zijn engagement te visualiseren door middel van manifastaties als 'De Zwanen van Brugge' en 'Raveel op de Leie' (1971).

Mensenpaar, 1968-75, 195x145, Brussel, K.M.S.K.

Aan het eind van de jaren zestig krijgt Raveel interesse voor de diverse grafische technieken, zoals ets, hout- en linoleumsnede, lithografie en zeefdruk, waarmee hij zijn individuele beeldtaal een bredere verspreiding kan geven. Hij maakte meer dan 300 prenten, waaronder verschillende bibliofiele edities in samenwerking met onder anderen Hugo Claus en Roland Jooris. Van zijn grafisch werk is vooral Genesis (1968-1969), een uitgave van 32 gedichten van Hugo Claus, geïnspireerd op 33 tekeningen, vermeldenswaard.

Bij de Brusselse Noord-Zuidverbinding kreeg hij, in 1977, de muurschildering van het metro-station De Merode toegewezen.

Niet alleen als schilder, ook als graficus verdient hij even opvallend zijn sporen. De 33 platen van zijn "Genesis" verschenen in 1984, vergezeld van de 33 erbij passende gedichten van Hugo Claus.

In 1989 realiseerde hij de ruimtelijke muurschildering in het gebouw van het Loodswezen in Oostende.

In 1990, zal Roger Raveel het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog herdenken door met een op wielen gemonteerde beschilderde kleerkast doorheen het stadscentrum van Brussel te rijden.

Sedert 1999 heeft Roger Raveel zijn eigen museum in zijn geboortedorp, dat nog altijd zijn woonplaats is.

In de grootse kunstmanifestatie "Beaufort 2003", langs de hele Belgische kustlijn, beschildert hij een volledig tramstel van De Lijn.

Voor zijn artistieke bedrijvigheid en zijn plastische bijdrage aan de kunstgeschiedenis ontving Roger Raveel eervolle vermeldingen, de Prijs voor de Jonge Belgische Schilderkunst (1958 en 1960) en onderscheiding in de Europaprijs (1962), de Internationale Joost van den Vondel prijs (1983), de Gouden Erepenning van de Vlaamse Raad (1992), de adellijke titel van Ridder (1995) en de Van Acker prijs (1996).

Websites:
. www.rogerraveelmuseum.be

Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.

Pageviews vandaag: 16.