kunstbus
Dit artikel is 30-11-2008 voor het laatst bewerkt.
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

Romeinse-Kunst

Drieduizend jaar geleden bouwden de Etrusken de eerste beschaving in Italië op. De uitgestrekte necropolen (dodensteden), de overblijfselen in de graven in Toscane en omstreken, getuigen van een hoogstaande cultuur.
De Etruskische schilderkunst is dankzij het werk van de archeologen tegenwoordig alom bekend, terwijl de herkomst van het volk der Etrusken nog steeds een raadsel voor de onderzoekers is.

De voornaamste vindplaats van schilderingen is Tarquina, dat 110 km ten noordwesten van Rome lag en zijn grootste bloeitijd kende vanaf 7e tot 5e eeuw v.Chr. In de grafkamers van de Etruskische adel, die in het tufsteen zijn uitgehouwen, zijn de wanden met fresco's versierd, waarvan de kleuren verbazend helder zijn gebleven. De voornaamste kleuren zijn zwart, wit, rood en geel.

In de fresco's kan men de artistieke afhankelijkheid van Griekenland vermoeden, maar toch bezitten ze iets typisch Etruskisch. Er spreekt een zorgeloze levenslust uit de schilderingen, met name de erotische, en de neiging tot een realistische weergave van gezichten, alsof het portretten zijn. Deze neiging tot realisme hebben de Romeinen, die de Etrusken vanaf de 3e eeuw v.Chr. onderworpen hadden, in hun eigen kunst overgenomen.

Op de rijke erfenis van Grieken en Etrusken werd de Romeinse beschaving opgericht. Tijdens het hellenisme wordt de Romeinse schilderkunst na 300 v.Chr. onafhankelijk van de griekse kunst. Ontstaan vanuit praktische politieke en representatieve behoeften, kwam zij naar buiten in thans verloren gegane feestdecoraties, die naar aanleiding van oorlogssuccessen van veldheren, tijdens triomftochten werden opgesteld.

De schilderingen moesten vooral ruimte en openheid suggereren. Het leek bijvoorbeeld alsof men door een raamopening naar buiten keek, naar grote architectonische constructies of naar landschappen waarin vaak mythologische voorstellingen waren afgebeeld.

Hun sterkste en meest oorspronkelijke prestaties leverden de Romeinen in de architectuur. De indrukwekkende ruïnes van fora, tempels, thermen, basilicae, amfitheaters blijven getuigen van de macht van het Imperium.

De Romeinen, met name de Romeinse overheid, gebruikten kunst om hun opvattingen uit te dragen. Het presenteren van een abstract idee in een beeldend kunstwerk gaat echter niet zomaar. Daarvoor gebruikten de Romeinen, net als wij nu nog, symboliek. Allerlei concrete zaken kunnen gebruikt worden om een abstract begrip te symboliseren, zoals planten, dieren, voorwerpen, goden, personificaties, kleding, houdingen etc. De Romeinen hanteerden een min of meer vast systeem van symbolen waarmee ze hun ideeën in kunstwerken duidelijk maakten.

Iconografie-van-de-Romeinse-kunst-een-instrument-voor-het-interpreteren-van-Romeinse-kunstwerken
kunst-in-het-romeinse-rijk


Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.