kunstbus
Dit artikel is 01-05-2011 voor het laatst bewerkt.
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

Royal-College-of-Art

Royal College of Art

Het Royal College of Art (RCA) is een universitaire kunst- en designopleiding die graden afgeeft in Master of Arts (MA), Master of Philosophy (MPhil) en Doctor of Philosophy (PhD).

Het RCA heeft tegen de 1000 studenten die les krijgen in schone kunsten, toegepaste kunst, industriële vormgeving, communicatie design (onder andere reclame) en geesteswetenschappen. De gemiddelde leeftijd van de postuniversitair studenten aan het RCA voor MA of PhD is 26. Sommige arriverern vanaf een vooropleiding, anderen als ze al kunstenaar zijn.

Master of Arts (MA, Magister Artium, Latijns voor meester in de kunsten) is een academische titel in het kader van het Bachelor-masterstructuur. De titel Master of Arts is een internationaal erkende titel die aangeeft dat men een wetenschappelijk of academisch georiënteerde initiële masteropleiding heeft afgerond in de geesteswetenschappen (letteren, theologie of filosofie). De masteropleiding volgt op een drie of vier jaar durende bachelor-fase van een soortgelijke opleiding (BA). De titel Master of Arts is qua niveau vergelijkbaar met de Nederlandse titel doctorandus (drs.) en de Belgische titel licentiaat (lic.). De MA mag volgens artikel 7.20 in de Wet op het Hoger Onderwijs de titel doctorandus (drs.) voeren, echter niet tegelijkertijd met MA. Bij het voeren van de titel wordt deze achter de naam gezet, bijvoorbeeld "J. Thomassen, MA".

Master of Philosophy betreft in Engeland een researchmaster, wat een verkorte en uitgeklede versie van de PhD is en pas wordt toegekend na afronding van een 'thesis'. In Engeland is de MPhil een uitstroomgraad naar de arbeidsmarkt, terwijl in Nederland de MPhil specifiek een predoctoraat is. Sommige universiteiten in engeland staan studenten toe hun MPhil op te waarderen naar PhD na twee additionele jaren van onderzoek.

Doctor of Philosophy (afkorting: PhD (Engels) of Ph.D. (Amerikaans), Latijn: Philosophiæ Doctor) is een Anglo-Amerikaanse academische graad voor Doctor. Het is een research-doctoraat en in vele landen de hoogste academische graad die iemand kan behalen (in het Verenigd Koninkrijk, Ierland en sommige Gemenebestlanden bestaan evenwel nog hogere doctoraten die vergeven worden aan senior wetenschappers).


Het Royal College of Art is verdeeld over een aantal locaties in South Kensington en Battersea, waaronder het Darwin-gebouw op Kensington Gore, en het Stevens-gebouw vlakbij Jay Mews. De officiële heropening van het sculpturengebouw van de Royal College of Art in Battersea was de eerste stap van de universiteit om aan het zuiden van de rivier uit te breiden.

Historie
Het Royal College of Art werd opgericht in 1837 als 'Government School of Design', waar men de 'grammar of ornament' doceerde en tekenen naar de natuur ontmoedigd werd. Deze onderwijsmethode van Sir Henry Cole (1808-1882) leidde 'ornamentalisten' op voor de industrie.

In 1853 werd in aparte gebouwen samen met de Female School of Art de National Art Training School opgericht.

In de 19e eeuw was de universiteit ook wel bekend als de South Kensington-scholen. Al in 1853 werd een afdeling praktische kunst in het leven geroepen die rond 1890 de nadruk legt op praktijklessen. Deze ontwerphervormingen werden later door Bauhaus overgenomen en hadden zo een directe invloed op de ontwikkeling van het Modernisme.

In 1896 kreeg het Royal College of Art zijn huidige naam en werd een onderwijsprogramma gelanceerd dat voor alle eerstejaarsstudenten de vakken geschiedenis, filosofie en architectuurtekenen bevatte, waarna de studenten konden kiezen uit vier specialisaties: decoratief schilderen, beeldhouwen, architectuur of vormgeving.

De Royal College of Art speelde een vooraanstaande rol in de geboorte van de moderne school van Britse beeldhouwers in de jaren '20 met studenten als Barbara Hepworth en Henry Moore.

Tot de jaren '50 was kunstnijverheid belangrijker dan design. In 1959 werd het 'Design Research Departemen't en de 'School of Industrial Design' opgericht waarmee sindsdien voorop werd gelopen op het gebied van design.

In 1967 kreeg het RCA een koninklijk handvest waarmee het een onafhankelijke post-universitaire opleiding werd met de mogelijkheid zijn eigen academische graden af te geven. Het handvest specificeerde duidelijk de doelen van de universiteit: "meer te leren, de professionele bekwaamheid te verbeteren op het gebied van schone kunsten, het beoefenen van kunst en industriële vormgeving in hun relatie tot de industriële en commerciële processen en sociale ontwikkelingen en andere zaken die een relatie hebben met het lesgeven, onderzoeken en samenwerken met de industrie en commercie".

De Royal College of Art speelde ook een belangrijke rol in de ontwikkeling van popart in de jaren '60 met studenten als Peter Blake en David Hockney.

De universiteit heeft ook een internationale reputatie met betrekking tot het lesgeven in de gebieden van: auto design, fotografie, industriële vormgeving, communicatie design, interieur design, mode, keramiek en zilversmeden. Academische graden in de Geschiedenis van Design en Conservering worden vaak gegeven in samenwerking met het Victoria and Albert Museum.

Vlakbij het RCA zitten ook de Royal Albert Hall, Royal Geographical Society, Royal College of Music en Hyde Park.

Bekende alumni: Louise Caroline Alberta, Kate Greenaway, Peter Blake, Quentin Blake, Dirk Van Braeckel, Tony Cragg, Richard Deacon, Roger Dean, Len Deighton, Ian Dury, James Dyson, Nedda El-Asmar, Tony Cragg, Jos de Gruyter, Nigel Hall, Barbara Hepworth, Hipgnosis, David Hockney, Ben Johnson, Hans Kruit, David Mach, Mary Martin, David Mellor, Henry Moore, Bridget Riley, Ridley Scott, Tony Scott, Storm Thorgerson ...

Website: www.rca.ac.uk

Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.