kunstbus
Dit artikel is 05-11-2008 voor het laatst bewerkt.
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

Rudolf Bauer

Duits schilder en kunsttheoreticus, geboren 11 februari 1889 in W¹welno (Lindenwald/Schlesien nu Polen) bij Bromberg - overleden 1953 in Deal, New Jersey, Verenigde Staten.

Alexander Georg Rudolf Bauer studeerde als kunstenaar aan de Academie in Berlijn en zocht al snel aansluiting bij het opkomende expressionisme. Later raakt hij eveneens beinvloed door het kubisme. In 1917 kwam hij tenslotte tot de abstractie.

Rudolf Bauer werd lid van de door Herwarth Walden in Berlijn gestichte groep Der Sturm. Toen deze aan belang inboette begon hij zijn eigen, particuliere museum voor abstracte kunst in Berlijn. In 1933 moest hij zijn museum sluiten onder de druk van de nationaal-socialistische machthebbers.

In 1937 vond in Parijs een grote aan Bauer gewijde tentoonstelling plaats.

In 1939 week hij uit naar Amerika.


Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.