kunstbus
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

Rudolf Bonnet

Rudolf Bonnet (1895-1978)

Nederlandse schilder en tekenaar,

Rudolf Bonnet werd op 30 maart 1895 geboren op de Jodenbreestraat 1 te Amsterdam. Op de HBS ging het niet zo goed, hij tekende liever dan dat hij zijn huiswerk maakte. Zijn vader wilde niet dat hij een kunstenaarsopleiding ging volgen, maar moest uitndelijk toch toegeven dat hij de HBS verliet. Bonnet kwam terecht op de Hendrick de Keyserschool, een school voor uitgebreid technisch onderwijs waar hij 2 jaar de studie volgde. In 1913 deed hij toelatingsexamen voor de Rijksschool voor Kunstnijverheid. In 1916 doet hij eindexamen met goed gevolg. In dezelfde tijd deed hij ook de avondcursus van de Rijksacademie voor Beeldende Kunsten. Tot slot volgde hij in 1916 de dagklas van de decoratieve afdeling voor de School voor Bouwkunde, versierende Kunsten en Kunstambachten in Haarlem.

In 1920 werkte hij in Florence, Anticoli Corrado, Zuid-Italië, Tunis. Hij keerde in 1923 terug naar Nederland met zijn werk en exposeerde deze bij Kunstzaal Kleykamp te Den Haag met groot succes waarvan hij zelf sterk onder de indruk was. In 1924 ging hij terug naar Anticoli. In 1926 kwam hij opnieuw terug en exposeerde in de kunstzaal Mak in Amsterdam en dit werd wederom een succes. Inmiddels was hij lid geworden van 'St. Lucas' en op de tentoonstelling in 1927 in het Stedelijk Museum ontvangt Bonnet een 'Centre de Panneau' waaruit blijkt dat hij als kunstenaar was geaccepteerd. In 1928 verbleef hij enige tijd in Noord Afrika en als hij later in dat jaar voor de derde maal terugkeerd naar Nederland exposeerde hij zowel bij Kleylamp als bij Pulchri Studio als bij de Rotterdamse Kunstkring.

In de jaren twintig gingen veel kunstenaars naar Bali om daar te schilderen. Anderen hadden Bonnet aangespoord om daar ook naar toe te komen en in 1928 vertrok Bonnet, even als zijn ouders, naar Batavia. Hij verbleef enige tijd met zijn zuster in Semarang en vertrok in 1929 naar Bali.

Rudolf Bonnet raakte in Bali zeer betrokken bij het sociale leven en hij werkte daar jarenlang en had zelfs invloed op de Balineese Kunst: Tot in de twintiger jaren bleef de cultuur op Bali puur en niet vermengd met invloeden van buitenaf. In de sterk traditioneel geörienteerde Balinese cultuur werd het gebruik en de functie van kunstvoorwerpen hoger gewaardeerd dan de naam van de kunstenaar. Vanaf 1928 ontstond vanuit deze eeuwenoude traditie een nieuwe kunstvorm. Door toedoen van Westerse kunstenaars als Walter Spies (1895 - 1942) en Rudolf Bonnet (1895 - 1978) werden kunstenaars op Bali aangezet om met door hen verstrekte materialen kunst te maken. Voor het eerst werkten de zeer vaardige Balinese kunstenaars niet langer aan puur toegepaste kunst, maar legden zij zich nu ook toe op vrije kunst, los van een specifieke opdrachtsituatie.

In 1953 werd hij benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau.

Tussen 1958 en 1978 verbleef hij in Europa met als aanleiding de uitwijzing uit Indonesie.

Bonnet exposeerde o.a. in 1960 in de Utrechtse Kring, in 1958 in het Singer Museum Laren, In 1962 in Kunstzaal Heuff te Wassenaar en in 1961 in Kunstcentrum Bloemenheuvel te Bloemendaal,

Rudolf Bonnet vestigde zich in 1963, na een kort verblijf in Italië, definitief in Nederland en betrok het atelier van Geni Peter aan de Noolseweg in Blaricum. Hij werd lid van de Gooische schildersvereniging en van de tekenschool Hamdorff. Hij werd opgenomen in de kring van de Gooische kunstenaars.

In 1969 verhuisde hij naar het Rosa Spierhuis in Laren, een verzorgingshuis voor oudere, werkende kunstenaars.

in 1970 exposeerde Rudolf Bonnet in het Rosa Spierhuis te Laren en in 1974 in Galerie Inart te Amsterdam. In Laren heeft Bonnet enige tijd les gegeven aan leerlingen van de Gooische Academie.

In 1975 zet hij in samenwerking met het Genootschap Nederland-Indonesië in het Singermuseum te Laren de tentoonstelling 'Nieuwe kunst uit Indonesië' op.

In 1977 ontving Rudolf Bonnet op Bali de gouden kunst-medaille 'Dharma Kusuma'.

In november 1977 werd Bonnet voor een operatie opgenomen in het St.Jansziekenhuis in Laren en kwam niet goed uit de narcose. Hij was eenzijdig verlamd en nauwelijks in staat om te praten. Bonnet overleed in rustuis Theodotion in Laren op 21 april 1978. Hij werd gecremeerd te Utrecht en zijn as is op Bali, het land waar hij zoveel gewerkt heeft, uitgestrooid.

Zie ook De Valk Lexicon

Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.


Er is nog niet op dit artikel gereageerd.

Pageviews vandaag: 31.