kunstbus
Dit artikel is 30-11-2008 voor het laatst bewerkt.
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

Salon-Des-Independants

1884 Société des Artists Indépendants
Het conservatieve selectiebeleid van de Salon was een voortdurende bron van frustratie voor impressionistische en neo-impressionistische kunstenaars. Reden voor Henri-Edmond Cross, Paul Signac, Odilon Redon , Georges Seurat en anderen om in 1884 de Société des Artists Indépendants op te richten. De bedoeling van dit genootschap was vernieuwing te stimuleren en de contacten met de kunstkritiek en het publiek voor alle kunstenaars te verbeteren.

Salon Des Indépendants
Daartoe werd jaarlijks een tentoonstelling georganiseerd, Salon des Indépendants genaamd, waar iedere kunstenaar die wilde deelnemen werd toegelaten. De Salon des Indépendants was een jaarlijks terugkerende tentoonstelling waarvoor geen jury aanwezig was, maar een plaatsingscommissie. Iedereen had het recht tegen betaling van 10 franc vier werken in te zenden.

Pas in 1886 werden 200 schilderijen tentoongesteld in een tijdelijk gebouw in de tuinen van de Tuilerieën. Tussen 1890 en 1914 werd bijna alle avant-garde kunst vertoond. In 1901 werden ruim duizend schilderijen getoond en in 1908 ruim zesduizend. De tentoonstelling werd in mei gehouden om de werken die in de winter gemaakt waren aan een groot publiek te tonen.

Door het groeiende aanzien van deze en andere onafhankelijke exposities brokkelde de betekenis van de officiële Salon aan het einde van de negentiende eeuw langzaam maar zeker af.

Salon d'Automne
In 1903 werd de Salon d'Automne als concurrent van de Salon des Indépendants opgericht.
Hij werd in 1903 vanaf 31 oktober gehouden in de kelder van het Petit Palais maar in de volgende jaren in het Grand Palais. De nieuwe directeur van de Ecole des Beaux-Arts, Henri Marcel, zorgde in 1904 voor deze overstap, nadat het Petit Palais niet beschikbaar was.


Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.