kunstbus
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

Sam Drukker

Sam Drukker studeerde aan de academie Minerva te Groningen en kreeg daar ondermeer een klassieke scholing van Matthijs Röling en Ben van Voorn.

1978-1984 Lerarenopleiding Ubbo Emmius, Groningen, les van o.m. Bart Pots

1984-1985 Werkt en woont in Parijs

sinds 1986 Werkt en woont in Amsterdam

1989 Sospiro d'inverno (dans productie van/met Ornel - la d'Agostino)

sinds 1990 Begint met lesgeven aan de Wackers Academie te Amsterdam

1991 Oprichting van het Nederlands Portretschap

1991-1992 Woont en werkt in Barcelona

sinds 1997 Woont en werkt afwisselend in Barcelona en Amsterdam

Sam Drukker (1957) studeerde aan de academie Minerva te Groningen en kreeg daar ondermeer een klassieke scholing van Matthijs Röling. Na zij studie werkte hij ondermeer in Parijs en Barcelona. Naast zijn vak als autonoom kunstenaar doceert hij aan de Wackers Academie in Amsterdam en was hij oprichter van het Nederlands Portretschap waar hij tot 2000 lid van was. Sam Drukker is zeer begaan met het kunstonderwijs waarin hij zoveel dwang signaleert om wegen te volgen die anderen reeds insloegen.

In het figuratieve werk van Sam Drukker staat de mens centraal. Hij tekent en schildert de mens, het leven. Niet verpakt maar in zijn ware gedaante. Hij concentreert zich daar zo op dat de rest van het doek vaak leeg blijft. Schoonheid en verval ondersteunen elkaar in zijn werk tot een zeer boeiende eenheid. Het doet soms theatraal en tegelijkertijd romantisch aan. In elke streep van het doek wil Sam Drukker het leven leggen: het ontluikende, of stilgevallen leven, het extatische of leeggelopen leven. Bij de doeken van Sam Drukker mag je genieten van wat je ziet. Qua thematiek herkennen we geregeld bijbelse motieven die volgens Sam Drukker vaak zeer intrigerend zijn vanwege de inherente dramatiek. In het werk van Sam Drukker is niet alleen de figuur van belang, ook de gestalte, de houding en kleurcombinaties. Hij schildert niet vanuit een vast omlijnd idee welke dan met grote zorgvuldigheid stap voor stap wordt uitgewerkt maar lijkt zeer spontaan datgene te schilderen wat hem aangrijpt in wat hij vermeende te signaleren. Als ondergrond schildert Sam Drukker op wat hij noemt 'levend materiaal': gebruikt hout, dekzeil of markiezen, met een geschiedenis en waar weer en wind hun sporen op hebben achtergelaten.

Met regelmaat werkt Sam Drukker samen met mensen uit de literatuur. Zo maakt hij samen met Arnon Grunberg de lithomap "Voor het nageslacht" (1998) en schreven Marcel Moring, W J Otten, C O Jellema essays over zijn werk.

Sam Drukker schilderde meer dan 100 portretten. Ondermeer het Groninger Museum, de Tweede Kamer (PvdA fractie), Ministerie van OC&W, Drents Museum, Gasunie, provincie Noord-Holland, Academisch Ziekenhuis Groningen, AMC Amsterdam, ING Amsterdam, Joods Historisch Museum en de RAI Amsterdam hebben werken van Sam Drukker in hun collectie.

Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.


Er is nog niet op dit artikel gereageerd.

Pageviews vandaag: 307.