kunstbus
Dit artikel is 12 06 2016 19:56 voor het laatst bewerkt.
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

Sandro Botticelli1475 Zelfportret op 'Aanbidding der wijzen'

Italiaanse schilder uit de vroege renaissance, geboren rond 1444/45 in Florence - overleden 17 mei 1510 aldaar. Botticelli werkte grotendeels in Florence.

Hoewel hij een van de eigengereidste schilders van de Italiaanse renaissance was, werd hij na zijn dood al snel vergeten. Zijn werk werd pas herontdekt aan het einde van de 19de eeuw, toen een Engelse kunstenaarsgroep genaamd pre-raffaellieten zijn schilderijen als inspiratiebron gebruikten.

Biografie
Alessandro (of kortweg Sandro) Botticelli, eigenlijk Alessandro di Mariano Filipepi, werd in 1444 of 1445 in Florence geboren. Sandro Botticelli was de zoon van een Florentijn, Mariano Filipepi genaamd, die hem een zeer gedegen opvoeding gaf: hij liet Sandro in alles onderwijzen wat goed is voor jonge kinderen alvorens ze bij een vakman in de leer gaan.

Maar hoewel de jongen gemakkelijk kon leren, betoonde hij zich niet tevreden met alleen maar lezen, schrijven en wiskunde. Uiteindelijk deed de vader - hogelijk geïrriteerd door de ongedurigheid van zijn zoon - hem maar bij een bevriende goudsmid in de leer: Botticelli ("het vaatje"), een zeer bekwaam vakman. In die tijd hadden goudsmeden en schilders veelvuldig contact met elkaar, doorlopend mag je wel zeggen.

Zodoende raakte Sandro, een jongeman met een lenige geest, gegrepen door het ontwerpproces en geboeid door de schilderkunst. Hij besloot zich aan die tak van kunst te gaan wijden en hij vertelde zijn vader wat hij van plan was. Deze zag in dat zijn zoon ècht die kant op wilde en nam hem mee naar de Karmelieter monnik Fra Filippo Lippi, een belangrijke Florentijnse schilder op dat moment, om daar het vak te leren.

Botticelli stortte zich energiek op zijn werk. Hij pakte dat wat Fra Filippo hem leerde zó snel en zó goed op dat deze zeer op hem gesteld raakte. Fra Filippo leerde Sandro zoveel dingen dat de jongeman in korte tijd veel verder gevorderd was dan men voor mogelijk zou hebben gehouden.

In 1470 opende hij zijn eigen studio.

Rond 1470 schilderde Botticelli het allegorische en realistische La Fortezza ("De standvastigheid"), één van de zeven Deugden. De andere zes werden gemaakt door de gebroeders Antonio en Piero Pollaiuolo. Alle zeven bevinden zich nu in het Uffizi-museum in Florence.

Botticelli ondergaat vooral de invloed van Antonio del Pollaiuolo en Andrea del Verrocchio, later van Ghirlandaio en Perugino. Bovendien krijgt hij belangrijke impulsen uit de kring van humanisten rond Lorenzo de' Medici (1449-1492). In 1472 sloot hij zich aan bij de 'artisti'-organisatie in Florence.

In een werk uit 1475, dat de aanbidding van Jezus door de drie koningen uitbeeldt, beeldde Botticelli zichzelf af.

Botticelli krijgt rond 1482 de opdracht voor drie grote fresco's in de Sixtijnse kapel te Rome.

La Primavera (rond 1478) en De geboorte van Venus (rond 1485)

Voor een aantal Florentijnse families schilderde Botticelli ronde schilderijen en ook vervaardigde hij tal van vrouwelijke naakten. Twee van die laatste soort bevinden zich nog steeds in Het Uffizi (Galleria degli Uffizi); een paleis in Firenze, waarin tegenwoordig een van de belangrijkste kunstmusea ter wereld is gevestigd. Het werd in 1560 gebouwd door de architect Giorgio Vasari op bevel van Cosimo I de' Medici.

Het ene stuk laat de Geboorte van Venus zien waarop Venus begeleid door Cupido's door de windgoden zachtjes naar de oever wordt geblazen.

Het andere schilderij toont Venus als de godin van de Lente, terwijl ze door de Gratiën met bloemen wordt getooid.

Beide werken zijn wellicht geïnspireerd door het werk van de 15e eeuwse dichter Angelo Poliziano."De Laster van Apelles", ca. 1494, Florence, Uffizi.

Dit allegorische tafereel is een reconstructie van een schilderij van Apelles. Het door Lucianus vrij uitvoerig beschreven schilderij "De Laster" (of met zijn Latijnse titel: "Calumnia") werd vaak geschilderd, o.a. door Botticelli, Dürer, Pieter Bruegel de Oude en Rubens.
Laster is afgebeeld als een vrouw die een jongeman aan zijn haren voortsleept naar een man met Midasoren die op een stoel zit.
Vele andere allegorische personages die de lasterlijke beschuldiging moeten ondersteunen zijn aanwezig, maar ook de (naakte) Waarheid die op enige afstand aankomt.

Botticelli overleed op 17 mei 1510.

Filippino Lippi, zoon van Fra Filippo Lippi, was een van zijn leerlingen.Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.