kunstbus
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

Sara Blokland

Geboren in 1969 in Ede. Woont en werkt in Amsterdam.

Studeerde theatervormgeving en fotografie aan de Gerrit Rietveld Academie en het Sandberg Instituut (afdeling autonome kunsten). Vanaf 1998 werkt zij voornamelijk met fotografie en video. Het medium fotografie wordt door Sara Blokland zeer verschillend gehanteerd. Sara Blokland maakt stills uit video-opnames, bewerkt beelden (polaroids) of maakt kleinbeeldopnames. Daarnaast maakt zij filmpjes en videowerken.

In haar foto's en videowerken heeft Blokland de werkelijkheid zo veel mogelijk gereduceerd om haar onderwerp, het individu, zo dicht mogelijk te kunnen naderen. Haar werken tonen personages in een geënsceneerde privé-wereld. De personages figureren in nagenoeg ondefinieerbare, anonieme ruimtes waarin ze volledig op zichzelf teruggeworpen lijken te zijn.

In 'Fam.', een project over haar eigen familie, komen haar twee disciplines samen. In haar foto's speelt ieder familielid een theatrale rol in zijn of haar eigen omgeving; de houdingen zijn geënsceneerd. Blokland vroeg hen rollen te spelen, gebaseerd op hun eigen poses, of nieuwe rollen in een voor hen vertrouwde omgeving. Omdat iedereen individueel is gefotografeerd, is niet meteen duidelijk wat de onderlinge relaties zijn. Toch weet ze de kijker als voyeur toegang te geven in haar intieme familiewereld.

Winnaar Mama Cash Aanmoedigingsprijs 2001
In de foto's van Sara Blokland word je meegetrokken in het privé-leven van een gezin. Bijna op de huid zijn we getuige van particuliere taferelen binnenkamers, die zich normaliter niet zo maar aan ons prijsgeven. Op het moment dat het idee je ontglipt voyeur te zijn, is Sara ons voor. Alles is slechts gespeeld. Door familieleden hun dagelijkse rol in de voor hen bekende omgeving in scène te laten zetten en dat vast te leggen op de gevoelige plaat, raakt en vervreemt het resultaat tegelijkertijd. Sara Blokland speelt een vernuftig spel met de vermeende intimiteit van een gezinsleven in foto's die onthullen én verhullen.

2002 - Neutrals - In deze serie onderzoekt Blokland de invloed van de context op het (fotografische en video)beeld als herinnering en getuige van gebeurtenissen. In hoeverre ontlenen beelden hun identiteit en betekenis aan de context waarin ze zijn gemaakt? En in hoeverre is deze identiteit en betekenis achteraf te manipuleren door beelden uit hun oorspronkelijke context te halen en nieuwe verbanden te leggen tussen personen, plaatsen en gebeurtenissen? Blokland selecteerde onder meer fragmenten uit bestaand fotografisch materiaal van haar familie en hun omgeving. Door deze fragmenten uit te vergroten en uit hun oorspronkelijk verband te lichten, veranderen ze radicaal van betekenis. De gemanipuleerde beelden lijken belangrijke details uit onbelangrijke foto's, de personen die erop staan lijken alsnog te zijn betrapt. In Neutrals is achteraf opnieuw een uitsnede van de werkelijkheid gemaakt.

Onderdeel van de serie Neutrals is de video Domestic, waarin twee ouders en een kind poseren voor de camera. De gezichten van de ouders zijn buiten beeld gelaten. Alleen het gezicht van het kind is in beeld. Het kind heeft duidelijk geen zin om in de houding te gaan zitten waarin de ouders het kind graag willen laten zien. De worsteling die ontstaat is een subtiel, maar helder voorbeeld van een steeds terugkerend thema in het werk van Blokland: welke poses nemen we aan en in welke poses kunnen - en willen anderen ons dwingen? Dit thema kwam ook terug in de serie Interiors, waarin zij naging in hoeverre mensen een door hen zelf bedacht, fictief, element in hun pose en uitdrukking leggen. In deze serie onderzocht Blokland hoe modellen in aanwezigheid van de camera automatisch gingen poseren. Hiermee illustreerde zij onze reflex om greep op een foto te willen houden, door te proberen toch vooral als onszelf over te komen.

2003 - corners - Sara Blokland maakt voor haar installatie 'Corners' gebruik van bewakingscamera's. Ze nam echte en in scène gezette situaties op. In Stella Den Haag is haar installatie 'Corners' te zien, deze bestaat uit zes televisieschermen die zijn opgehangen in de foyer van het theater.
'Met 'Corners' wil ik dat men gaat nadenken over dat wat ze gewoonlijk als waarheid aannemen. Ik speel in de installatie 'Corners' opnieuw met de gegevens echt en onecht, maar dan weer totaal anders dan ik in vorige werken deed. In het Stella theater heb ik op verschillende plekken camera's bevestigd. Heel bewust heb ik gezocht naar neutrale plekken, naar locaties in en om het gebouw die zich kenmerken door een zekere anonimiteit, zoals gangen en trappen. In die ruimtes heb ik opnames gemaakt, ik heb daar ook scènes geregisseerd en wat je nu ziet op de televisies zijn afwisselingen tussen opgenomen situaties en taferelen die nooit spontaan hebben plaatsgevonden. Wanneer je nu naar de televisieschermen kijkt, ontdek je als toeschouwer waarschijnlijk pas later dat wát je ziet zowel echt in het theater is gefilmd als dat er beelden voorkomen die al eerder zijn vastgelegd. Het moment van ontdekking zal denk ik plaats vinden als de toeschouwer zichzelf ineens herkent, want ik neem ook gedurende de looptijd van de tentoonstelling nieuwe beelden op, van mensen die het theater bezoeken. De beelden die je ziet op de televisies schakelen continu tussen echte en oudere opnames.'

Blokland speelt in 'Corners' met vastgeroeste waarnemingen en denkpatronen: mensen bezoeken een theater, zien een trap of een ruimte die ze waarschijnlijk herkennen als die van het theater, vervolgens veronderstellen ze dat er wellicht een beveiligingscamera hangt om het gebouw te beveiligen, daarna denken ze er waarschijnlijk niet meer over na, totdat ze ontdekken dat hun eerdere perceptie, en ook de daaraan gerelateerde conclusie, niet helemaal juist is.

'Met deze installatie wilde ik op een bepaalde manier ingrijpen in een ruimte, ik heb getracht de ruimte op te vatten als een sculptuur, waarin onderdelen en de mensen die er in figureren, op een andere manier samengaan dan men doorgaans is gewend. De bezoekers zou je hier kunnen opvatten als levende sculpturen die de ruimte bevolken. Het was mijn tevens bedoeling om mensen na te laten denken over normale zaken, zoals een ruimte, in relatie tot een begrip als waarheid.'
Zie bron: Haagsche Courant

Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.


Er is nog niet op dit artikel gereageerd.

Pageviews vandaag: 832.