kunstbus
Dit artikel is 14-06-2011 voor het laatst bewerkt.
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

Saygin Soher

Saygin Soher is een echte computer wizzkid; zijn computerprenten lijken in technische perfectie nog het meest op het werk van een volleerd airbrushkunstenaar. De thematiek van zijn werk gaat over de duistere zijde in de mens en de afkeer van de maatschappij. Niet voor niets bevinden de meeste werken zich in een soort 'cyber space-achtige' setting, zoals we die bijvoorbeeld ook kennen uit de computergames.

Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.