kunstbus
Dit artikel is 31-03-2008 voor het laatst bewerkt.
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

Scene

Scène

scène (de; scènes)
1 (theater) afdeling van een bedrijf van een toneelstuk waarbij de handelingen een samenhangende eenheid vertonen
2 voorval
3 wijze van optreden waarin men zijn ongenoegen op luidruchtige wijze uit

scenerie (de v; scenerieën) == toneelschikking

Scene (de; scenes) == geheel van personen en zaken die een bepaalde subcultuur, trend vertegenwoordigen.

In de filmindustrie is een scène een combinatie van verschillende shots. Deze shots groeperen één handeling of gebeurtenis en zijn allemaal op dezelfde locatie en in dezelfde tijd opgenomen. Men spreekt van eenheid van tijd, plaats en handeling zoals in het klassieke Griekse theater. Een speelfilm van ongeveer twee uur telt 50 tot 300 scènes.

Een of meer gegroepeerde scènes vormen in de film een sequens.

Een scène opgenomen in één shot noemt men een sequentieshot. In de film "Rope" van Hitchcock komen verschillende sequentieshots voor.


Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.