kunstbus
Dit artikel is 27-04-2008 voor het laatst bewerkt.
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

Shusaku Arakawa

Japanse schilder, graficus en architect, geboren 6 juli 1936 in Nagoya, Japan. Woont sinds 1960 in New York.

Shusaku Arakawa vertegenwoordigt het neo-dadaïsme en is een voorloper van de concept-art. Hij is door tal van exposities, vooral op de Biënnale van Venetië, in Europa bekend geworden. Zijn werk vertoont een uiterst spaarzaam gebruik van artistieke middelen, waarmee hij een 'pregnant vacuüm' wil scheppen. Aanvankelijk werd zijn werk veelal vergeleken met dat van zijn tijdgenoten Jasper Johns en Larry Rivers, maar beter als deze kunstenaars slaagde Arakawa er in om de kijker stof tot nadenken te geven.

Biografie
1954-58 studeert medicijnen en wiskunde aan de universiteit van Tokyo.

1958-61 Neemt deel aan neodadaistische tentoonstellingen en happenings.

1960 Richt een eigen Dada-beweging in Japan op.

1961 Eerste solotentoonstelling in de Mudo-Galery, Tokio.

Shusaku Arakawa verhuist in 1961 naar New York waar zijn eerste voorstellingen ontstonden waarbij hij gebruik maakte van letters als beeldmateriaal. Hij heeft gezamenlijke projecten met zijn vrouw, de Amerikaanse schrijfster Madeline Gris en begint aan grootschalige tekeningen, schilderijen en diagrammen.

schilderijen van Arakawa is in vrijwel al zijn werken aanwezig. Het heeft een dubbele functie: deels een beeldende, en anderzijds een literaire. De plaats van de woorden wordt aldus aan de ene zijde bepaald door de compositie van het beeldvlak, zoals bij 'Zelfportret' uit 1965, anderzijds door de betekenis van het woord, waarbij het woord dan een vervanging is van een stukje visuele werkelijkheid. Arakawa gaat ervan uit, evenals Duchamp, dat de kennis die wij van de dingen hebben bepalend is voor de manier waarop wij ze ervaren. Hij werkt de schilderijen niet uit, maar geeft ze slechts schematisch aan. Hij toont de dingen niet in één zogenaamde werkelijkheid - hij geeft de dingen en hun onderlinge relaties aan in schema's, diagrammen die door de kijker zelf ingevuld en gecompleteerd kunnen worden. Het zijn als het ware kaarten of instructietekeningen waarvan de handleiding, de 'legende', is zoekgeraakt. - Documenta 4 en 6, Kassel, in 1968 en 1977.

1970 Deelname aan de Biennale van Venetie.

1972 DAAD-beurs voor Berlijn.

1978 Overzichtstentoonstelling in het Stedelijk Museum, Amsterdam.

1979 Overzichtstentoonstelling in het Minneapolis Institute of Art.Arakawa and his partner Madeline Gins founded the Architectural Body Research Foundation. They have designed and built residences (Reversible Destiny Houses, Bioscleave House, Shidami Resource Recycling Model House) and parks (Site of Reversible Destiny-Yoro). They have developed an original theory and practice of the relation of the human being to the exterior world, elaborated most extensively in their book, Architectural Body. Arakawa and Gins are, together and separately, the authors of several books and exhibition volumes.
Website: www.reversibledestiny.orgKlik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.