kunstbus
Dit artikel is 05-10-2020 voor het laatst bewerkt.
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

Siep van den Berg

Nederlandse kunstenaar, schilder en beeldhouwer, geboren 14 januari 1913 in Tirns, (gemeente Wymbritseradeel tussen Bolsward en Sneek). Overleden 28 oktober 1998 te Amsterdam. Ex-echtgenoot van Fie Werkman.


Van den Berg werd opgeleid tot huisschilder en volgde avondcursussen aan de kunstnijverheidschool in Groningen. In Groningen had hij een reclamebureau met Oskar Gubitz (1933-1938). In die tijd tekende en schilderde hij in zijn vrije tijd. Van groot belang was zijn kennismaking met de drukker en kunstenaar H.N. Werkman, zijn latere schoonvader.


Van den Berg ontwikkelde een zuiver voorstellingsloze uitdrukkingswijze, gebaseerd op een gevarieerde toepassing van horizontalen en verticalen in rood, geel, blauw, zwart en wit. De lijn speelt als beeldend middel een belangrijke rol in zijn werk. Naast schilderijen en grafiek heeft Van den Berg ook monumentaal werk vervaardigd, zowel twee- als driedimensionaal. Zijn vriendschap met architect Jan Martini leverde hem in de jaren '50 en '60 tal van opdrachten op voor mozaïeken, betonreliëfs, wandschilderingen en ijzerplastieken als beeldend onderdeel van woningbouwarchitectuur.


'De kracht van wat je te vertellen hebt neemt toe als je je beperkt', '(...) de kunst heeft tot taak dit leven, dat een gesloten eenheid is, helderder en doorzichtiger te maken'.

Siep van den Berg wordt gezien als één van de belangrijkste na-oorlogse Groningse modernisten.

Opleiding: Académie la Grande Chaumière Parijs (Modeltekenen) en Kunstnijverheidsschool Groningen (avondopleiding Tekenen en Schilderen). Had les van Jan Altink. Hij was gehuwd met Fie Werkman en derhalve de schoonzoon van H.N. Werkman.

Biografie
Siebren Ritsert van den Berg werd geboren als tweede van vier zoons in een katholiek gezin. Zijn vader was smid; zijn moeder overleed in 1919 aan de Spaanse griep. De onderwijzer en de pastoor onderkenden al vroeg Sieps tekentalent, maar zijn vader zag hem liever een vak leren op de ambachtsschool. Siep gehoorzaamde zijn vader en werd huisschilder maar vond naast zijn werk nog wel tijd om af en toe schilderijen te maken.

In het begin van de jaren dertig begon hij een reclamebureau en volgde hij in de avonduren schilderlessen aan de Academie Minerva in Groningen. In zijn vrije tijd schilderde hij landschappen in een naturalistische stijl, met heldere, vrolijke kleuren.

In 1937 werd zijn schilderwerk ontdekt door H.N. Werkman die hem uitnodigde op diens atelier. Hoewel Van den Berg niets van de kunstenaars van De Ploeg moest hebben, maakte hij voor Werkman graag een uitzondering. Er ontstond een contact dat voor Van den Berg van grote invloed zal blijken. In 1943 zou hij met zijn dochter Fietje trouwen en het was Werkman die hem attent maakte op het werk van de franse schilder Cézanne, de grondlegger van het kubisme. Diens manier van omgaan met de denkbeeldige ruimte in het schilderij en zijn ontkenning van de traditionele regels van het perspectief hadden een geheel nieuwe beeldtaal tot gevolg. In Cézanne zag Sieb een kunstenaar die zijn eigen weg volgde en al experimenterend en onderzoekend hetgeen hij in de natuur waarnam probeerde weer te geven. Niet op een natuurgetrouwe wijze, maar door al het overbodige te elimineren.

Sybren Ridserd besluit om in 1939 professioneel kunstschilder te worden en huurt het theekoepeltje bij het Sterrebos als atelier. Siep ging nog steeds zijn eigen weg en schilderde rond deze tijd voornamelijk landschappen, later ook stillevens.

Vanaf 1947 maakte de schilder jaarlijks een tweemaandelijkse studiereis naar Parijs. Op een particuliere tekenschool kreeg hij les van Zadkine en Giacometti in tekenen naar model. Eindeloos oefende zich in het snelle schetsen, en verfijnde hij zijn manier van kijken. In Parijs vond er onder invloed van het werk van Cezanne in zijn werk een verschuiving naar opdeling van de voorstelling in vlakken en kleuren plaats. Van hieruit zou Siep uiteindelijk evolueren naar de geometrisch-abstracte composities die vanaf de jaren vijftig in het oeuvre van de schilder de boventoon voerden.

Het huwelijk met Fietje Werkman was op een scheiding uitgelopen en in 1954 vertrekt Siep van den Berg naar Amsterdam. Hij breekt echter niet met Groningen. Hij houdt het koepeltje in het Sterrebos aan als atelier en houdt bemoeienis met de in 1946 geopende galerie De Mangelgang aan de Lage der Aa. Zelf exposeert hij er verscheidene malen en haalt er andere moderne kunst naar toe.

De in Friesland geboren kunstschilder Siep van den Berg werd geinspireerd door de Groninger moderne kunst, De Ploeg en door zijn schoonvader Hendrik Nicolaas Werkman. Maar na zijn verhuizing naar het westen veranderde zijn stijl in wat hij noemt: "... weer verder van de natuur af en nog meer in de fantasie gaan". Zijn werk ontwikkelde zich van stilering en vereenvoudiging tot eind jaren 1960 het stoppen met werken naar voorbeelden uit de natuur en de het los laten van de dagelijkse werkelijkheid.

Zijn werk wordt abstract met een constructivistische inslag. Met een beeldend idioom bestaande uit rechthoeken, vierkanten en het gebruik van de primaire kleuren: rood, geel, blauw en zwart en wit, past het oeuvre van de Groningse kunstenaar Siep van den Berg in een periode waarin de COBrA-kunstenaars de boventoon voeren, de traditie van Mondriaan, De Stijl en het naoorlogse constructivisme.

Vanaf 1966 is Siep van den Berg door de ziekte van Guillain-Barré jarenlang uit de roulatie maar komt daarna terug met een creatieve explosie
waarin hij zijn belang als naoorlogse geometrisch-abstract werkende kunstenaar definitief vestigde.Zetten in de rest van Nederland kunstenaars als Lon Pennock, Carel Visser en André Volten begin jaren zeventig de toon wat betreft abstracte beelden in de openbare ruimte, in Groningen is dit Siep van den Berg.
Van den Berg zag het overbrengen van harmonie en helderheid door middel van zijn openbare kunstwerken als zijn belangrijkste doelstelling. Door zijn nauwe contacten met de Groningse architect Jan Martini heeft hij buiten Groningen vooral veel opdrachten in de woningbouw gerealiseerd. In Groningen zelf voerde hij zijn opdrachten uit voor bedrijven of overheidsgebouwen, zoals het Martiniziekenhuis of het Instituut voor Kunstgeschiedenis, maar ook voor de openbare ruimte. Zo ontwierp hij in 1972 een beeldengroep voor een parkje aan de Orionlaan in Groningen.
( Parijs, Groningen en Amsterdam. Werk van hem bevindt zich o.a. in het Groninger Museum en het Gemeentemuseum in Den Haag.

Websites: www.wymbritseradiel.nl


Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.