kunstbus
Dit artikel is 22-03-2009 voor het laatst bewerkt.
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

Sierk Schroder

Sierk Schröder

Sierk Schröder werd in 1903 op Ambon geboren. Doordat zijn vader in 1909 benoemd werd in Rotterdam verhuisde het gezin Schröder naar Nederland. Al op de lagere school bleek Schröder's aanleg en liefde voor het tekenen, maar een opleiding tot kunstenaar paste niet binnen het milieu, waarin hij was opgegroeid.

Op zestien jarige leeftijd verhuisde Schröder naar Deventer om daar op de Middelbare Koloniale Landbouwschool een opleiding te volgen. In Deventer was het mogelijk zijn passie voor het tekenen en schilderen te volgen. Na zijn eindexamen in 1922 zou Schröder naar Nederlands Indië terug keren, maar malaise in de Indische agrarische sector verhinderde zijn uitzending. Zijn vader besprak met de directeur van de Koninklijke Academie in Den Haag de mogelijkheden voor zijn zoon en toonde hem zijn werk. Gevolg: Sierk Schröder werd direct in het derde leerjaar geplaatst. Den Haag moet een openbaring voor hem zijn geweest. Naast alle verplichte vakken volgde hij ook de avondcursussen modeltekenen onder leiding van Henk Meijer. De ervaring om naar levende modellen te tekenen beviel hem zo goed dat hij besloot geen tekenleraar te worden maar te trachten als 'vrij kunstenaar' in zijn levensonderhoud te voorzien.

Een eerste opdracht in 1925 samen met Jules Jongenelen voor een wandschildering in Breda, verschafte hem de middelen naar Parijs te gaan om overdag lessen te nemen in het atelier van André Lhote en 's avonds naar levend model tekende in een atelier in de Rue de la Grande Chaumière.

Schröder was al met bijzonder weinig geld naar Parijs vertrokken en trachtte daar zo goedkoop mogelijk te leven, maar het constante geldgebrek eiste zijn tol. Hij raakte ondervoed en werd ziek wat hem noopte naar Nederland terug te keren. Terug in Nederland vestigde Schröder zich in Den Haag en voorzag in zijn levensonderhoud met het illustreren van boeken en het tekenen van politieke prenten.

Met succes dong hij in 1928, 1929 en 1930 mee voor de Koninklijke Subsidie, wat hem zijn eerste portretopdracht opleverde: een officieel portret van Generaal Feber. Vooral uit het portret van zijn moeder (1928) spreekt het talent dat hem tot één van de belangrijkste Nederlandse portrettisten van de twintigste eeuw zou maken.

Decennia lang verdiende Schröder zijn inkomen met portretschilderen. Dit stelde hem tevens in staat ook vrij werk te vervaardigen: stillevens, interieurs en modelstudies.

Geleerd van 'oude meesters' en geïnspireerd door het impressionisme ontwikkelde Schröder een eigen en voor iedereen toegankelijke stijl. Inmiddels had hij landelijke erkenning als kunstenaar verworven en werd uitgenodigd de kinderpostzegels voor 1939 te ontwerpen en kreeg de vererende opdracht voor een portret van Koningin Wilhelmina. Een lange reeks solotentoonstellingen in vooraanstaande musea laat zien dat zijn ster rijzende was.

Op zijn 50ste nam hij nog lessen modeltekenen van Frédéric Reitman. In 1960 werd Sierk Schröder benoemd tot hoogleraar in de vrije schilderkunst aan de Rijksacademie voor Beeldende Kunsten te Amsterdam.

In 1963 ontving Schröder een wel zeer bijzondere opdracht: hij reisde mee met de Koninklijke Familie tijdens het koninklijk bezoek aan Perzië om daar de zoon van de Sjah en Farah Diba, Prins Rezah, te schilderen als geschenk van Koningin Juliana en Prins Bernhard.

Na het neerleggen van zijn functie aan de Rijksacademie in 1968 trachtte Schröder steeds meer tijd vrij te maken voor zijn vrije werk, hoewel de portretopdrachten bleven binnenstromen. Er volgt een zeer productieve periode waarin misschien het belangrijkste deel van zijn oeuvre ontstaat. De natuur en modellen in interieurs, vaak naakten, in aquarel, houtskool, krijt en pastel geven extra dimensie aan zijn werk.

Tentoonstellingen in Parijs, Bonn, Leuven, Zeist, Amsterdam, Den Haag en Maassluis bewezen dat Schröder ook op zijn levensavond niet te klagen had over belangstelling voor zijn werk. Toch is het opvallend hoe bescheiden deze kunstenaar gebleven is, hoe bereid tot leren hij was en hoe hij steeds trachtte, met een open oog voor het heden, zijn vakmanschap te vergroten. De meester is zijn leven lang leerling gebleven. Zijn werk getuigt van een grote beschaving, wortelend in de traditie beginnend in de Europese Renaissance. Een man met een grote wellevendheid, die op 26 januari 2002 in Wassenaar overleed.

Zie bron: http://www.rococo.nl/sierk/start.htm

Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.