kunstbus
Dit artikel is 30-04-2011 voor het laatst bewerkt.
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

Situationisme

Situationisten

Het situationisme was een internationale kunstzinnig-politieke beweging, opgericht in 1957 in Cosio d'Arroscia in Italië. De situationisten wilden met voor massaconsumptie geschikte, ontregelende situaties en happenings een toestand van voortdurende maatschappelijke revolutie bewerkstelligen. Het situationisme liet zich vooral gelden tijdens de Parijse studentenopstand van 1968 en werd opgeheven in 1972. Hun bekendste voorman was Guy Debord met zijn werk: 'La société du spectacle'.

Het woord situationisme, dat voortkomt uit het idee dat elke generatie zich in een situatie bevindt die ontstaan is door de vorige generatie en waartegen zij zich moet verzetten zodat er een permanente revolte komt tegen het gezag, hebben de situationisten zelf nooit gebruikt omdat dat een starre ideologie zou suggereren.

De beweging doet denken aan dada, het surrealisme, het lettrisme, CoBrA en Fluxus en Mail-Art.

De situationisten hebben ook de Engelse punkbeweging sterk beïnvloed.

Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.