kunstbus
Dit artikel is 16-04-2008 voor het laatst bewerkt.
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

Sofonisba AnguissolaItaliaans schilderes en hofdame van Philips II, (ca. 1532-1625)

Haar oeuvre omvat voornamelijk portretten die zich in tal van Europese musea bevinden. Een volkomen eigen stijl van portretten kan aan haar niet worden toegeschreven. Haar weinige religieuze werken zijn geïnspireerd door de schilderijen van Correggio.

Inleiding
In 1528 stelde Baldassare Castiglione dat zowel mannen als vrouwen van adellijke komaf zich als onderdeel van hun opvoeding zouden moeten bekwamen in de theorie en de praktijk van muziek, dans en schilderkunst. Dit zou vrouwelijke kunstenaars ten goede komen, zoals blijkt uit de artistieke bekendheid van Sofonisba Anguissola. De kunstenaressen uit die tijd waren meestal dochters van kunstenaars. Feitelijk kan gezegd worden dat tot in de negentiende eeuw de dochters van schilderende vaders het grootste contingent vrouwelijke beeldend kunstenaars vormden. Enkele uitzonderingen daargelaten. Sofonisba was zo'n uitzondering.

Biografie
Sofonisba Anguissola is een van de eerste vrouwen die naam maakt in een door mannen gedomineerde wereld. Zij was de oudste van 7 kinderen (6 meisjes) uit een artistieke, aristocratische patriciërsfamilie in het Italiaanse Cremona. Haar huis was een trefpunt van kunstenaars en kunstminnaars. De kunstkenner Giorgio Vasari noemde haar omstreeks 1550 in zijn Levens van Schilders al een talent! Dat zij erkend werd als kunstenares bleek uit het feit dat zij op jonge leeftijd al tekeningen uitwisselde met Michelangelo Buonarroti.

Zij en haar zuster Elena kregen privéles, vooral in de portretkunde. Dat werd het meest passend gevonden: vrouwen konden dat thuis doen en met name van huisgenoten. Het werd niet zo hoog aangeslagen als de historieschilderkunst, dat vergde verbeeldingskracht en creativiteit.

De overgang van ambacht naar het vak van vrij werkend kunstenaar vond voor het eerst plaats in Italië. Vanaf 1571 werden eerdere strenge gilde beperkingen losgelaten en gold uitsluitend nog een opleidingsvereiste. Dat was voor vrouwen geen probleem omdat ze vaak door hun vader werden opgeleid. Eén van de grootste hinderpalen echter was dat vrouwen geen studie mochten maken naar levend naaktmodel. Dit verbod heeft gemaakt dat vrouwen gingen zoeken naar andere modellen die wel voorhanden waren in de directe omgeving.

Op deze wijze ontwikkelden zij bijvoorbeeld een nieuw soort portrettengenre. Een bekend voorbeeld is 'Het conversatiestuk' (1555) van Sofonisba Anguissola. Een conversatiestuk is een nieuw genre portretkunst waarbij degenen die worden afgebeeld in een intieme huiselijke setting worden geplaatst.

Sofonisba schilderde ook zelfportretten, wat toen ook zeldzaam was. Vrouwen gingen later om dezelfde reden landschappen schilderen, portretten, bloemen en dieren. Het is opmerkelijk dat bepaalde onderwerpen oorspronkelijk door vrouwen geschilderd vanwege de sociale conventies, later belangrijke onderwerpen werden voor mannen.
- Philips II van Spanje kwam te werken, waar ze koningin Isabella onder andere in het schilderen onderwees, en een substantieel salaris kon ontvangen. In Spanje verbleef ze dertien jaar en zou ze een Siciliaanse edelman huwen, Fabrizio de Moncada, (1570). Met hem reisde ze naar Palermo waar het paar zich zou vestigen.

In 1623 leerde zij Anthonie van Dyck kennen.

Websites: timelesscollection.skynetblogs.be

Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.