kunstbus
Dit artikel is 18 12 2016 11:04 voor het laatst bewerkt.
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

stanley brouwn

Stanley Edmund Brouwn, Geboren 25-6-1935 in Paramaribo, Suriname,

Beeldhouwer, conceptueel kunstenaar, graficus, schilder, tekenaar, non-figuratief,

Stanley Brouwn speelde vanaf de jaren zestig een belangrijke rol in de ontwikkeling van de conceptuele kunst in Nederland. Het centrale thema in zijn werk is het overbruggen en opmeten van afstanden. Op uiterst consequente wijze onderzocht hij de wisselwerking tussen ruimte en tijd, afstand en maat.

Brouwn gebruikt zijn eigen, subjectieve maatsysteem (de sb-voet, de sb-el en de sb-stap) en zet dat af tegen het universeel toegepaste metrieke stelsel of andere - niet meer gebruikte - lokaal gehanteerde maatsystemen. door afstanden in verschillende maatsystemen te documenteren, ontstaat een spanningsveld tussen het specifieke, unieke en het abstracte, algemene.

'this way brouwn'
Zijn sleutelwerk is 'This way brouwn', de acties waarin Brouwn toevallige voorbijgangers vroeg hem op papier uit te leggen hoe hij van punt a naar b moest lopen. Het gebeurt ook dat de uitleg alleen mondeling is en het papier leeg blijft. de notities worden later door brouwn voorzien van het stempel 'this way brouwn'.

In dezelfde periode ontstaan de voetstappen op papier. onder het lopen laat brouwn vellen papier op trottoir en straat neerdwarrelen. de vellen papier met sporen van voetgangers onderweg van a naar b worden later weer verzameld. daarnaast doet hij voorstellen voor het afleggen van afstanden. een voorbeeld hiervan is het werk a walk through a grassfield exactly on the same line a-b; every day during a full year uit 1962.

aanvankelijk noteert hij deze afstanden in lijnstukken op papier of in teksten en cijfers op archiefkaartjes in kaartenbakken en in boeken, vanaf begin jaren tachtig gebruikt hij aluminium platen en strips, houten en metalen kubussen. hij beschouwt deze twee- en driedimensionale vormen als meetinstrumenten. met deze maatsystemen 'portretteert' hij personen, gebouwen, ruimtes, wanden, vloeren enz.
de vorm en het gekozen materiaal zijn geheel afhankelijk van het concept. hij meet bestaande bouwwerken en noteert de maten op papier of 'confronteert' een bestaande ruimte met een maatsysteem.

Begin jaren zeventig maakt brouwn een reis via belgië, frankrijk en spanje naar marokko en algerije. elke dag noteert hij zorgvuldig het aantal stappen dat hij in elk van deze landen zet. het resultaat is het werk from march 18 until april 18, 1971, i defined my total number of footsteps each day by means of a handcounter, dat bestaat uit een inventarisatie op archiefkaartjes. dit project is het eerste in een serie werken waarin hij de afstanden noteert die hij gedurende een bepaalde periode in een bepaald land of een bepaalde stad aflegt. naast deze werken waarin hij daadwerkelijk afgelegde afstanden documenteert, ontstaan werken waarin hij afstanden construeert en analyseert. een voorbeeld daarvan is een werk waarin de afstand van 1 meter in verhouding tot afstanden variërend van 1 km tot 1 mm wordt beschreven. of hij construeert een af te leggen afstand, zoals in het werk constructed distance; 3000 steps: 840 - 890 mm; distance 2589272 mm uit 1972, waarbij hij de afstand van elke stap aangeeft in millimeters.

'10.000 mm (10m)', 1975 vanAbbemuseum,
Stanley Brouwn wil het verschil tussen kunst en het dagelijks leven opheffen. Dit doet hij door ons inzicht te geven in hele dagelijkse bezigheden, zoals lopen. In de jaren '70 ontstaat een groot aantal werken door het tellen van voetstappen die binnen een bepaalde tijd, plaats en richting gezet worden. Daarna worden deze stappen omgezet in millimeters of meters, zodat de afstanden gemakkelijk meetbaar zijn. Het meten van afstanden wordt daarna steeds belangrijker in zijn werk. Uiteindelijk zet Brouwn iedere stap af tegen precies één meter. De afgelegde afstanden worden als lijnen en cijfers inboeken, systeemkaarten of op grote vellen genoteerd. Het lopen wordt door hem op zeer precieze manier vastgelegd. Door dit proces te volgen, wordt je meer bewust van deze dagelijkse bezigheden. Brouwns exposities bestaan uit een enorm administratief overzicht van dit onderzoek. Hij gebruikt bijna geen beeldende middelen. De kunstenaar werkt zijn onderzoek niet uit in een schilderij of op eenandere 'kunstzinnige' manier. Door goed naar deze werken te kijken kun je wel zijn onderzoek ontrafelen.

Oeuvreprijs Fonds BKVB 2000

In een recente groep werken gebruikt Brouwn imaginaire afstanden. hij meet de afstand tussen zichzelf en een bepaalde plaats of persoon op een bepaald moment in de tijd. zo ontstaan imaginaire lijnen of driehoeken. ook construeert hij imaginaire ruimtes van bepaalde afmetingen op concreet omschreven plaatsen en combineert zo werkelijkheid en verbeelding.

In al zijn projecten koos Brouwn tot op heden zelf voor de anonimiteit. Brouwn publiceert geen foto's van zijn werk, geen bio- of bibliografische gegevens. voor interviews geeft hij geen toestemming. deze informatie doet afbreuk aan het werk zelf, 'is balast', aldus brouwn. 'de werken zelf geven de interviews, schrijven de biografie'. deze houding heeft brouwn vanaf het begin gehanteerd en maakt voor hem onderdeel uit van zijn werk ('…is materiaal', aldus brouwn).

Nog enkele citaten zijn:
'de presentatie op zichzelf is materiaal'
'de publicaties zijn langdurige tentoonstellingen'
'in mijn werken is er nooit sprake van tekening of sculptuur'
'elke meter, millimeter, afstand heeft zijn eigen identiteit'
'een afstand is richtinggebonden, een imaginaire afstand kan richtingvrij zijn'
'nog nooit zijn afstanden zo betekenisloos geweest als tegenwoordig. steeds meer mensen maken een of twee keer per jaar verre vliegreizen. de geldigheid van het begrip afstand wordt steeds verder uitgehold. in mijn werk worden afstanden opnieuw opgeladen, ze krijgen weer betekenis.'


In het van abbemuseum is van 22 januari tot 17 april 2005 een overzicht te zien van zijn werk vanaf 1960 tot heden. In het van abbemuseum dienen wanden en vloeren als materiaal voor werken in de tentoonstelling. bij het maken van de tafels en de vitrines voor de presentatie van de werken wordt zoals altijd uitgegaan van de brouwn-maten. bovendien zijn architectuurmodellen te zien voor nog te realiseren bouwwerken.
van 16 juni tot 25 september 2005 is dezelfde tentoonstelling te bezichtigen in het macba in barcelona.


de horizon voor altijd in je kop
Het kunstenaarsboek


Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.


Er is nog niet op dit artikel gereageerd.

Pageviews vandaag: 66.