kunstbus
Dit artikel is 16-02-2009 voor het laatst bewerkt.
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

Stelarc

Australische performancekunstenaar van Cyprische afkomst, geboren 19 juni 1946 in Limassol, Cyprus.

Website: Stelarc' Arcadiou is een performance kunstenaar die over de hele wereld optreedt en door kenners wordt beschouwd als de belangrijkste vertegenwoordiger van de elektronische kunst. Hij gebruikt bij zijn performances robotica, virtual reality systemen, het Internet, medische instrumenten en prothesen. Daarmee onderzoekt hij (in zijn eigen woorden) alternatieve, intieme en onvrijwillige interfaces met het lichaam.

Stelarc(1946) maakt sinds eind jaren zestig performances waarin hij zijn lichaam telkens aan forse technische ingrepen onderwerpt. Zo liet hij zich ooit aan zijn lichaam optakelen d.m.v. vleeshaken door zijn huid.

Al snel begon Stelarc aan performances waarin het lichaam niet getest werd, maar uitgebreid en versterkt werd met technische protheses.

September 1994 - Amplified body
Zo heeft hij zich ooit met een derde (robot)hand uitgerust en liet hij zijn bewegingen controleren door elektronische spierstimulatoren die bestuurd werden via het internet.
Ping is oorspronkelijk de aanduiding voor het geluid dat afkomstig is van een sonar zoals die door onderzeeƫrs wordt gebruikt. Een dergelijke sonar verzendt een geluid dat klinkt als 'ping'; de afstand tot een ander voorwerp wordt gemeten aan de hand van de tijd die het geluid nodig heeft om te weerkaatsen. Binnen computernetwerken wordt het pingen gebruikt om te bepalen of een verbinding bestaat en wat de kwaliteit van deze verbinding is.
Stelarc gebruikt het pingen als het sturingsmechanisme van zijn lichaam: de bewegingen van het lichaam worden niet veroorzaakt door het eigen zenuwstelsel, maar door een extern datasysteem. De data worden gegenereerd door random te pingen naar een dertigtal internet domeinen, waardoor de ruimtelijke afstanden en de tijd die het signaal nodig heeft om te reizen wordt gemeten. De variatie in de pingwaarden is afhankelijk van zowel de afstand als de drukte op het Net. De data die zo ontstaan, worden gebruikt om een meervoudige spierstimulator aan te sturen; via stroomstootjes worden spieren geactiveerd. Hiermee worden de activiteiten op het Net omgezet en gebruikt om een lichaam in beweging te brengen. De pingwaarden die afstand en tijd op het Net representeren, veroorzaken een choreografie en componeren de live performance. Ook worden deze waarden, afhankelijk van de nabijheid, positie en de buiging van armen en benen, omgezet naar geluid en naar een grafische interface op een scherm. De performance, die wordt bepaald door de activiteiten op het Net, is daar ook weer live zichtbaar. Veroorzaken normaliter mensen wat er op het Net gebeurt, nu bepaalt het Net wat er met een mens gebeurt: het is Stelarcs uitwendige zenuwstelsel, dat hem tot een machine maakt.

Door de eeuwen heen heeft de mens zijn lichaam vergeleken met een machine en zag men in de vergelijkingen ook de ontwikkeling van de techniek weerspiegeld. In de performance van Stelarc is het menselijk lichaam een 'bestuurbare machine' geworden, een beheersbaar geheel voor het verrichten van bewegingen. Mechanisatie van lichaamsfuncties en vervanging van lichaamsdelen lijkt zijn antwoord op de kwetsbaarheid van het lichaam en de overdosis aan informatie waarmee we omgeven worden. Zou een mens meer op een machine lijken dan zou hij/zij hier beter mee kunnen omgaan en dingen kunnen realiseren die voorbij gaan aan onze fysieke evolutie.

2007 - De 61-jarige Stelios Arcadiou (Stelarc) toont een van menselijk kraakbeen gemaakt oor, dat chirurgisch in zijn linkerarm is vastgemaakt, tijdens een expositie in het Engelse Newcastle. De van oorsprong Cypriotische Arcadiou zei dat hij van plan is een kleine microfoon in zijn derde oor te implanteren, zodat het publiek kan luisteren naar wat het oor 'hoort'. 'Stelarcs' heeft tien jaar moeten zoeken naar een arts die de operatie wilde uitvoeren. Eigenlijk wilde hij het oor op zijn hoofd, maar artsen vonden dat te gevaarlijk.

Stelarc is Honorary Professor of Art and Robotics aan de Carnegie Mellon University in Pittsburgh (USA) en Principal Research Scholar aan The Nottingham Trent University (UK).

Websites:
. www.digischool.nl
. Dansen in de wereld van technologie dvtg.hku.nl/scriptie/janssen/deel2.htm


Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.