kunstbus
Dit artikel is 30-04-2011 voor het laatst bewerkt.
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

Suprematisme

Het suprematisme is een door Kasimir Malevich ontwikkelde abstracte vorm van schilderkunst. Malevich wilde de radicale emancipatie van de kunstwereld naast de 'echte' wereld via zijn theorie van het suprematisme grondvesten.

'Het vierkante vlak geeft het begin aan van het suprematisme, van een nieuw kleurrijk realisme als een soort van abstract scheppen.' - (Malewitsch)

Zie ook abstracte-kunst of constructivisme.

Kunst was voor Malevitsj verbonden met het spirituele en mocht geen politieke, utilitaire of sociale doelstellingen of pretenties hebben. Kunst behoorde autonoom te zijn. Deze opvatting scheidde hem van de constructivisten die zien dat het gehele leven door de techniek beheerst wordt, terwijl suprematisten denken dat het gevoel de techniek in het leven roept.

Malevitsj stond de 'suprematie' (=oppermacht) van geometrische vormen voor en wees de weergave van zowel voorwerpen als ideeën volkomen af. Het betreft dan ook kunst waarin geen sprake is van figuratie en alleen van de zuivere kleuren, wit en zwart gebruik wordt gemaakt.

In het suprematisme staat het 'reine' voorop en wordt zoals gezegd vooral met geometrische figuren zoals vierkant, cirkel en rechthoek tegen een witte achtergrond gewerkt, waardoor het suprematisme als onderdeel van de abstracte kunst wordt beschouwd.

Het suprematisme van Malevitsj is gestoeld op de ideeën van de Russische wiskundige Lobatsjevski. Vanuit deze gedachte is een schilderij een bevroren beeld van een eeuwige beweging door een ideaalruimte van n dimensies, er is geen omhoog, geen omlaag, geen rechts en geen links.Kazimir Malevitsj, Zwart vierkant, 1913, Russisch Museum St.Petersburg

'Zwart vierkant'
Malevitsj' opvattingen zijn het best samengevat in zijn schilderij uit 1915: 'Zwart vierkant', een zwart vierkant op een witte achtergrond. Dit werk dat op de eerste tentoonstelling in de 'gouden hoek' werd gehangen, de plek waar in Rusland de iconen in huis te vinden zijn, is daadwwerkelijk het icoon voor het suprematisme geworden.

De Oktoberrevolutie van 1917 werd door veel kunstenaars gesteund. Het nieuwe regime was aanvankelijk gecharmeerd door abstracte en experimentele kunst. De Sovjet-regering gaf er zelfs subsidie voor. Na de Russische revolutie meenden dan ook veel moderne kunstenaars die onder het regime van de tsaar niet aan het werk konden dat nu eindelijk hun tijd gekomen was. Het communistisch regeringsstelsel verbood echter al snel elke kunstvorm die niet in dienst stond van de staat. Het suprematisme raakte uit de gratie en werd veroordeeld door Lenin.

Invloeden
Toen de bloeiperiode van het door kubisme en futurisme beïnvloedde suprematisme eind jaren twintig voorbij was sloten enkelen van de suprematisten zich aan bij de constructivisten. In de jaren tien van de 20ste eeuw werd het suprematisme door kunstenaars ook aangewend in de toegepaste kunst. Begin jaren twintig verenigden enkele kunstenaars zich in een aantal Unovis-groepen.
Hoewel de beweging in Rusland weinig navolgers kende, had zij wel veel invloed op Wassily Kandinsky en de kunstenaars van het Bauhaus en De Stijl. Met het streven de kunst terug te brengen tot zijn essentie loopt de beweging vooruit op minimal art.

Suprematistische schilderijen vertonen grote contrasten waaronder:
. rond t.o. hoekig
. geometrisch t.o. organisch
. open t.o. gesloten
. symmetrisch t.o. asymmetrisch
. regelmatig kleurgebruik t.o. onregelmatig kleurgebruik
. enkelvoudig kleurgebruik t.o. samengesteld kleurgebruik

Onder de vele volgelingen van het suprematisme horen naast natuurlijk Kazimir Malevich onder andere Olga Rozanova, Nadezhda Udaltsova, Ivan Kljoen, Ljoebov Popova (1889-1924), Nina Genke-Meller, Ivan Puni en Ksenia Boguslavskaya.

Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.

Pageviews vandaag: 523.