kunstbus
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

Symbolisme-in-de-kunst

Symbolisme in de beeldende kunst

Voor vele schilders vanaf 1885 werd het schilderen vooral een uitlaatklep van hun emoties. In het symbolisme wilde men uitdrukking geven van zijn gevoelens en/of opvattingen door middel van symbolen, zoals voorwerpen, tekens, woorden en kleuren, die een bepaald begrip vertegenwoordigen.

De kunstenaars van het Symbolisme, richtten zich op het subjectieve terrein van de geest. Dit plaatste hun werk lijnrecht tegenover het objectieve realisme van het impressionisme. Zij zijn niet enkel observatoren van licht. Hun emotionele, filosofische of religieuze achtergrond dringt binnen in het werk dat ze scheppen. kleuren bijvoorbeeld zijn voor hen meer dan zintuiglijke indrukken. kleuren worden dikwijls geassocieerd met gevoelens en begrippen. (Onschuld, liefdesverlangen, eeuwigheid, vergankelijkheid.) Dit komt niet alleen tot uiting in de aard van hun voorstellingen, maar ook in de plastische uitwerkingen en de gekozen media. De symbolisten verkozen in plaats van de olieverfschildering minder soliede technieken, zoals potlood en krijttekening, pastel en aquarel.

In het algemeen zijn de symbolisten doordrongen van het idee dat er meer valt weer te geven dan het oog registreert. Symbolisten brengen een gevoel van bovenaardsheid over. Onderwerpen met een religieus of mythologische tintje waren populair. Ook geven symbolisten graag erotische voorstellingen, waarbij de erotiek op een hoger plan wordt gebracht en verwijst naar het leven, de eeuwigheid, de eeuwige schoonheid. Er is naar hun idee een samenhang tussen de dingen. Inkeer en beschouwing worden belangrijker dan het pure zintuiglijke waarnemen.

Door de nadruk op emotie en persoonlijke belevingswereld beschouwt men het Symbolisme als voorloper van de 20ste-eeuwse kunst.

Voorbeelden van symbolistische schilders zijn Gustave Moreau, Odilon Redon, James ensor en Arnold Bocklin. De Post-impressionistische Paul gauguin vertrouwde op de zeggingskracht van kleur, exotische symbolen en sterke contourlijnen om een diepere werkelijkheid uit te drukken. Ook in een aantal werken van Van gogh is een expressief gebruik van kleur en lijn te zien; in die zin zou je zijn werk bijna Symbolistisch kunnen noemen.

Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.